Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Nizozemsko

31. květen 2020, aktualizováno 21. 7. 2021 (09:39)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: S platností od 10. června 2021 je Česká republika zařazena Nizozemskem do kategorie tzv. bezpečných zemí. Od 10. června 2021 tak cestující přijíždějící z České republiky nemají povinnost předkládat při vstupu do Nizozemska negativní výsledek testu na přítomnost COVID-19 a nemusí nastupovat po příjezdu do karantény.

Při cestě letadlem je zapotřebí vyplnit zdravotní prohlášení ke COVID-19. U řady leteckých společností to lze provést digitálně při odbavení.

Cestující, kteří budou tranzitovat na nizozemských letištích na cestě z České republiky, nemají povinnost předkládat negativní výsledek testu na přítomnost COVID-19.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole. Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář. Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Povinné nošení roušek, které nejsou určeny pro lékařské účely. 
  • Nutno všude dodržovat rozestup 1,5 m.
  •  Za stanovených podmínek, včetně rezervace, jsou otevřeny restaurace, kavárny a bary.
  • Za stanovených podmínek, včetně rezervace, jsou otevřeny muzea, zoologické zahrady, zábavní parky, kina, divadla, apod.
Doprava

Doprava

  • Automobilem přes Německo (je potřeba sledovat německá pravidla pro pozemní tranzit).
  • Letecké společnosti- KLM, ČSA, easyJet.
Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek