Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Norsko

29. květen 2020, aktualizováno 10. 8. 2020 (10:11)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: 

Osoby, které cestují do Norska z ČR, mají od půlnoci na 8. srpna 2020 povinnost nastoupit do 10-ti denní karantény

Od 15.7.2020 umožnila norská vláda na základě udělené výjimky cestovatelům z vybraných zemí schengenského prostoru a EHP, vstoupit na území Norska bez blíže specifikovaného důvodu a povinnosti karantény. Seznam konkrétních zemí bude norskou stranou každých 14 dnů revidován v závislosti na vývoji epidemiologické situace. (Základními kritérii pro aplikaci výjimky z omezeného cestování do země jsou méně než 20 nově potvrzených případů na 100 000 obyvatel za období posledních 14 dnů a méně než 5% pozitivně testovaných v týdenním průměru po dobu dvou týdnů z celkového počtu odebraných vzorků.) Norská vláda rozhodla k 8.8. o zařazení České republiky na tzv. červený seznam.

Po příjezdu do Norska z ČR jsou cestující povinni nastoupit do 10ti denní karantény. Na hraničním přechodu jsou povinni prokázat se cestovním dokladem a potvrzením o místě ubytování, kde po dobu deseti dnů setrvají (potvrzení CK, hotelu). V případě ubytování v soukromí nebo u přátel pak podepsaným prohlášením, že budou na jejich adrese po dobu karantény ubytováni. Pokud takové potvrzení nebude cestovatel mít k dispozici, nebude do Norska vpuštěn.

Po dobu karantény je třeba setrvat na jedné pevné adrese, ubytování v kempech, pod stanem v přírodě ani turistika obytným vozem nesplňuje podmínky pobytu v karanténě. Karanténě podléhají i rezidenti vracející se z ČR. Výjimka z karantény platí pro některé kategorie cestujících (např. řidiči dálkové přepravy). Negativní test na Covid-19 se nevyžaduje a nelze jím nahradit nástup do karantény po příjezdu do země.

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR není nutný test ani karanténa.

Opatření

Opatření

  • Lidé přijíždějící do země se symptomy nachlazení či chřipky musí jít do izolace a vydržet v ní minimálně do 7. dne po odeznění všech příznaků. 
  • Jednotlivci v karanténě, ale bez symptomů, mohou opustit místo karantény v případě, že se snaží dostat mimo Norsko do své domovské země. 
  • Přeprava z místa karantény do místa odjezdu/odletu musí být realizována v souladu místními zdravotními opatření.

Doprava

Doprava

  • V zemi funguje vnitrostátní letecká, vlaková i silniční přeprava osob, byť v omezeném režimu. 
  • Platí výzva vlády k omezení cestování v zemi na nezbytné minimum.
  • Od 21. 4. platí v Norsku nová pravidla pro rekreační cestování související s uvolněním zákazu pobytu a přespávání na chatách v přírodě. Před přesuny do jednotlivých částí Norska je místními úřady důrazně doporučováno seznámit se s případnými lokálními restrikcemi a pravidly na webových stránkách příslušných krajů či obcí. 
  • Cestovat nesmí nemocní či lidé v karanténě. 
  • V případě objevení se příznaku nemoci je třeba se ihned vrátit do místa trvalého bydliště. 
  • Neměly by být podnikány cesty či volnočasové aktivity, které mohou s velkou mírou pravděpodobnosti vést k nutnosti volat záchrannou službu. 
  • Při cestování by se lidé měli maximálně vyhýbat veřejné dopravě. I během cestování platí pravidlo 2m odstupů.

Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

10 / 8 / 2020

Kanárské ostrovy budou turistům hradit výdaje spojené s covidem

Kanárské ostrovy jsou prvním regionem Španělska, který nabízí domácím i zahraničním turistům uhrazení výdajů...

Celý článek
aktualita

26 / 7 / 2020

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní...

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku pandemie. 

Celý článek