Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Norsko

29. květen 2020, aktualizováno 23. 7. 2021 (14:11)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Do Norska podle aktuálně platných pravidel mohou vstoupit osoby, jež jsou plně vakcinovány vakcínou schválenou Evropskou lékovou agenturou (obě dvě dávky) nebo které se v posledních 6 měsících zotavily z nemoci covid, a které tuto skutečnost mohou dokumentovat příslušným Covid certifikátem majícím QR kód, který může být verifikován (tj. strojově přečten) norskými autoritami a úřady. 

Osoby nemající očkování nebo s již prodělanou nemocí COVID za posledních 6 měsíců mohou do Norska vstoupit taktéž, nicméně musí cestovat z tzv. zelených států. Dále je vyžádována registrace na webových stránkách www.entrynorway.no.

Velvyslanectví Česke republiky v Oslo doporučuje mít u sebe pro všechny případy i čerstvý PCR test (ne starší než 72h), byť tento nemusí být norskými orgány vyžadován.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole.

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace..

Opatření

Opatření

  • Aktuálně v zemi platná opatření na národní úrovni lze nalézt v letáku norského Ministerstva zdravotnictví a pečovatelských služeb v anglickém jazyce. 
  • S platností od 27.5.2021 se zmírňují karanténní opatření ve smyslu pobytu v karanténních hotelech.
  • Cestující přijíždějící z evropských zemí, kde je prokázáno méně než 150 nových případů nemoci Covid-19 na 100 000 obyvatel v posledních14 dnech a kde méně než 4% testovaných osob má pozitivní výsledek již nemusí karanténu absolvovat v karanténním hotelu.
  • Cestující se zemí EU s vyšší incidencí onemocnění ne 150/100 000 obyv. pak mohou strávit v karanténním hotelu pouze 3 dny a zbytek doma nebo na jiném vhodném místě.

Doprava

Doprava

  • V zemi funguje vnitrostátní letecká, vlaková i silniční přeprava osob, byť v omezeném režimu.
  • Cestování mezi regiony v rámci Norska je od 27.5.2021 uvolněno.

Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek