Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

NOVÁ PRAVIDLA VSTUPU DO ČR PLATNÁ OD 9. 11. 2020

8. listopad 2020, aktualizováno 20:32

Na základě nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví se od 9. listopadu 2020 mění podmínky pro české občany vracející se zpět do ČR, tak i pro všechny cizince. Mechanizmus pro hodnocení epidemiologické situace jednotlivých členských států EU je koordinován na evropské úrovni.

Země jsou rozděleny do 3 kategorií: zelené, oranžové a červené. Ministerstvo zdravotnictví ochranným opatřením (odkaz) stanovuje povinnosti při vstupu z jednotlivých kategorií zemí a případné výjimky (např. pracovníci mezinárodní dopravy, diplomaté, přeshraniční pracovníci, žáci a studenti). Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zelené a oranžové země) ministerstvo vydává formou sdělení (odkaz).

 • Zelená - cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) mohou přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.
 • Oranžová - cestující z těchto zemí mohou přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář. Negativní PCR test budou muset před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v ČR předložit cizinci, které do ČR přijíždějí za prací či studiem. Vztahuje se pouze na cizince.
 • Červená - cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

Všechny osoby vstupující do České republiky musí dodržovat pravidla omezení volného pohybu.

Po dobu platnosti nouzového stavu, kterým se omezuje volný pohyb osob na území ČR, lze bez ohledu na výše uvedené podmínky přicestovat do ČR pouze v nezbytně nutných případech, a to i ze zelených zemí. Pro cizince (EU i mimo EU) to např. znamená, že nemohou do ČR vstupovat za účelem turizmu. 

Občan České republiky 

 • může vždy vstoupit na území České republiky
 • musí dodržovat všechna opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (omezení volného pohybu, nošení roušek, zákaz nočního vycházení apod.)

Povinnosti v souvislosti s pandemií COVID-19 při vstupu z červené země (týká se všech osob, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy):

 • povinnost před vstupem do ČR: vyplnit elektronický Příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz) a nahlásit tak příjezd z rizikové země své místně příslušné krajské hygienické stanici (KHS)
 • předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole
 • do 5 dnů od vstupu do ČR podstoupit na vlastní náklady RT-PCR test na přítomnost SARS-COV-2
 • výsledek testu bezodkladně předložit místně příslušné KHS

Pokud nepředložíte výsledek RT-PCR testu hygienické stanici do 7 dnů od vstupu na území ČR, bude Vám nařízeno nezbytné karanténní opatření. Místo českého RT-PCR testu též můžete své krajské hygienické stanici bezprostředně po vstupu předložit výsledek RT-PCR testu, který byl proveden v některé z EU+ zemí. Výsledek testu nesmí být starší 72 hodin.

Do doby výsledku testu nebo po dobu 10 dnů platí zákaz volného pohyb na území ČR (s výjimkou např. cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, do vzdělávacích institucí; cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeba, k zajištění péče o děti, k zajištění péče, o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb; cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; cest zpět do místa svého bydliště; pohřbů).

Pravidla pro příjezd občanů ČR a cizinců do České republiky platná od 9. listopadu 2020
Pravidla pro příjezd občanů ČR a cizinců do České republiky platná od 9. listopadu 2020 - Zdroj: Ministerstvo vnitra

Občan Evropské unie a zemí EU+

Kromě občanů EU se vztahuje se i na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a Velké Británie a občany Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu. Občan těchto zemí:

 • může vstoupit na území České republiky pouze v souladu s omezeným pohybem osob na území České republiky (např. cesta do místa bydliště, práce, studia, nezbytné návštěvy rodiny, apod., nelze však vstoupit za účelem turismu)
 • musí vždy dodržovat všechna opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (omezení volného pohybu, nošení roušek, zákaz nočního vycházení apod.)
 • Pokud vstupuje na území ČR ze zelené země a v posledních 14 dnech nepobýval déle než 12 hodin na území červených zemí, může přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.
 • Při vstupu z oranžové země musí před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v ČR předložit negativní PCR test. 
 • Při vstupu z červené země má stejné povinnosti jako občan ČR (viz výše). 

Občan třetí země (země mimo EU+)

Pro občany mimo EU+ platí zákaz vstupu na území ČR se stanovenými výjimkami. Občan třetí země:

 • může vstoupit na území České republiky, pokud má pobytové oprávnění vydané ČR
 • může vstoupit na území České republiky, pokud je občanem zelené země, a pokud je jeho vstup v souladu s omezeným pohybem osob na území České republiky (např. za účelem práce, studia či nezbytné návštěvy rodiny, nelze však vstoupit za účelem turismu)
 • může vstoupit na území České republiky, pokud má dlouhodobý nebo trvalý pobyt v členském státě EU, a pokud je jeho vstup v souladu s omezeným pohybem osob na území České republiky (např. za účelem práce, studia či nezbytné návštěvy rodiny, nelze však vstoupit za účelem turismu)
 • může vstoupit na území České republiky, pokud je občanem červené země a zároveň spadá do jedné z výjimek ze zákazu vstupu.
 • musí vždy dodržovat všechna opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (omezení volného pohybu, nošení roušek, zákaz nočního vycházení apod.) 

Užitečné odkazy / zdroje

aktualita

3 / 9 / 2020

Z Pardubického letiště létá pravidelná linka do Kyjeva a Lvova...

Maďarský letecký dopravce WIZZAIR zahájil 1. září 2020 nové pravidelné linky z pardubického letiště do ukrajinských...

Celý článek
aktualita

10 / 8 / 2020

Kanárské ostrovy budou turistům hradit výdaje spojené s covidem

Kanárské ostrovy jsou prvním regionem Španělska, který nabízí domácím i zahraničním turistům uhrazení výdajů souvisejících s koronavirovou nákazou. 

Celý článek