Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Peru

4. červen 2020, aktualizováno 14. 4. 2021 (14:16)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu:  

POZOR: Dle mimořádného opatření Vlády ČR s účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. května 2021 do 23:59 hod. se nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2. To neplatí pro občany těchto zemí a pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Cestující musí předložit negativní výsledek molekulárního nebo antigenního testu do 72 hodin před cestou, potvrzení o epidemiologické nezávadnosti, čestné prohlášení a použití dvojité ochranné roušky či respirátoru a obličejového štítu po celou dobu cesty a na letišti. 

Cestující rovněž musí do 72 hodin před cestou vyplnit online formulář „Elektronické zdravotní prohlášení a závazek izolovat nebo umístit cestujícího do karantény“.

Cestující z ciziny se musí podrobit povinné karanténě po dobu 14 kalendářních dnů počítaných ode dne příjezdu na území Peru, a to bez ohledu na zemi, ze které přijíždějí. Karanténu lze uskutečnit u cestujícího doma, ve sportovní vesnici Panamerických her nebo v jiném dočasném izolačním středisku či ubytovacím zařízení, vždy však po předchozí koordinaci s hygienickým úřadem Peru.

Tuto karanténu lze však nahradit negativním antigenním testem, který si cestující nechá udělat přímo při vstupu do země (na letišti jsou stany, kde je možné si test udělat. Osoby, jejichž výsledek testu bude pozitivní, vykonají povinnou 14 denní karanténu v Panamerické sportovní vesnici či jiném dočasném izolačním středisku. Existuje také možnost molekulárního testu po 6 dnech od příletu; pokud vyjde negativní, dotyčný nemusí absolvovat zbytek karantény.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty.

Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.

Cestující, kteří opouštějí Peru, musí leteckým společnostem předložit negativní výsledek molekulárního testu Covid-19, který byl proveden nejméně 72 hodin před cestou. Takový diagnostický test je třeba předložit při nástupu cesty. Pokud je však zjištěna osoba s příznaky Covid-19, jako je horečka, bude zabráněno jejímu vstupu na letiště a bude okamžitě odeslána ke zdravotnímu klinickému vyšetření. Je třeba poznamenat, že personál letiště kontroluje zaznamenávání tělesné teploty cestujících u vchodů do terminálů.

Opatření

Opatření


 • zákaz rodinných a společenských oslav;
 • povinné nošení roušek na veřejnosti a zachovávání sociálního odstupu na 1,5 metru;
 • zavřené pláže;
 • zákaz vycházení od 21 do 04 hod a každou neděli.
 • Regiony Peru jsou rozděleny do 3 skupin dle situace na vážnou, velmi vážnou a extrémní.
Nová opatření ve skupině extrémní, kam patří hl. m. Lima:
 • supermarkety, banky - max. kapacita 40%
 • dochází k otevření kadeřnických a kosmetických salonů (kapacita 40%) a restaurací, knihoven, muzeí, kulturních center, botanických zahrad a zoo (kapacita 30%)
 • dochází k otevření divadel a kulturních scén v otevřených prostorách (kapacita 20%)
 • Lékárny otevřeny 24 hod. denně. Delivery funguje denně od 4:00 do 23:00.
Doprava

Doprava


 • Vnitrostátní letecká doprava funguje normálně, byť se sníženými frekvencemi. 
 • U meziměstských spojů nad 5 hod musí cestující předložit molekulární nebo antigenní test s negativním výsledkem na COVID-19. Tento doklad musí být vystaven maximálně 72 hodin před nástupem cesty. U cest trvajících méně než 5 hodin nejsou tyto testy vyžadovány.
 • Všude platí přísné hygienické protokoly. Během cesty všude platí povinnost nasazené roušky a obličejového štítu.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek