Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Peru

4. červen 2020, aktualizováno 15. 7. 2021 (14:55)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Velvyslanectví ČR v Limě upozorňuje, že s účinností od 9.7.2021 do 31.7.2021 vláda ČR důrazně nedoporučuje cesty do zemí s extrémně vysokým rizikem nákazy, mezi které patří Peru. V zemi platí stav zdravotní nouze a jsou v platnosti restriktivní opatření mající za cíl zabránit šíření nákazy viru SARS-CoV-2.

MZV Peru rovněž připomíná, že všechny požadavky, které byly pro vstup do Peru stanoveny dříve, zůstávají nadále v platnosti. Jedná se o negativní výsledek molekulárního (RT PCR) nebo ANTIGENNÍHO testu do 72 hodin před cestou, potvrzení o epidemiologické nezávadnosti, čestné prohlášení a použití dvojité ochranné roušky či respirátoru a obličejového štítu po celou dobu cesty a na letišti.

Cestující rovněž musí do 72 hodin před cestou vyplnit online formulář „Elektronické zdravotní prohlášení a závazek izolovat nebo umístit cestujícího do karantény“, který je umístěn na webových stránkách Národní dozorčí rady pro Migrační záležitosti, jehož cílem je monitoring po skončení cesty zdravotnickými úřady. Vyplněný formulář je možné mít vytištěný nebo elektronicky.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě. Cestující musí disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky a mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s extrémním rizikem nákazy povinny se nejdříve 10 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. 

Opatření

Opatření

  • Nouzový stav v Peru je vyhlášený minimálně do 31. 7. 2021. 
  • Zákaz rodinných a společenských oslav.
  • Je povinné nošení roušek na veřejnosti a zachovávání sociálního odstupu na 1,5 metru;
  • Platí zákaz vycházení od 21 do 04 hod a každou neděli.
  • Regiony Peru jsou rozděleny do 4 skupin dle situace na mírnou, vážnou, velmi vážnou a extrémní.
  • Situace v Peru se velmi zhoršuje, zejména v Limě je silně rozšířená tzv. Brazilská varianta - velmi nakažlivá mutace Covid-19 (přes 40% obyvatel Limy a číslo nadále stoupá). Nařízeno je vždy na veřejnosti nosit 2 roušky a v uzavřených veřejných prostorách i obličejový štít.

Doprava

Doprava

  • Vnitrostátní letecká doprava funguje normálně, byť se sníženými frekvencemi. 
  • U meziměstských spojů nad 5 hod musí cestující předložit molekulární nebo antigenní test s negativním výsledkem na COVID-19. Tento doklad musí být vystaven maximálně 72 hodin před nástupem cesty. U cest trvajících méně než 5 hodin nejsou tyto testy vyžadovány.
  • Všude platí přísné hygienické protokoly. Během cesty všude platí povinnost nasazené roušky a obličejového štítu.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek