Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

Podmínky pro získávání a uznávání certifikátů o očkování proti covidu–19

25. srpen 2021, aktualizováno 26. 8. 2021 (14:29)

Ministerstvo zdravotnictví ČR aktualizovalo podmínky pro získávání a uznávání certifikátů o očkování proti covidu–19.

Českou verzi certifikátu mohou kromě občanů ČR získat i jejich rodinní příslušníci, občané EU s přechodným pobytem na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky a členové diplomatické mise v České republice, včetně soukromé služební osoby, nebo úředník mezinárodní organizace registrované u MZV České republiky, pokud doloží písemné potvrzení o ukončeném očkování (alespoň v anglickém jazyce). Potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny (uznávány jsou: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen nebo Covishield), datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal. Tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení. Dálková ověřitelnost spočívá buď v opatření certifikátu QR kódem, který lze načíst běžnou čtečkou, anebo je certifikát doprovázen dalším ověřitelným dokladem v českém, anebo anglickém jazyce (např. Lékařskou zprávou).

Český Digitální certifikát COVID o očkování se nevystavuje držitelům Digitálního certifikátu COVID vydaného v jiné zemi EU nebo EHP.

Seznam zemí s dálkově ověřitelným certifikátem i zemí s potřebou doložení dalšího dokladu najdete zde.

Pro vstup na území ČR bez nutnosti karantény a testování a dále pro vstup do provozoven a k využívání služeb, mohou sloužit i certifikáty vydané mimo území ČR. Uznávány jsou digitální certifikát EU COVID, který vystavují všechny země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Švýcarsko a Vatikán. Certifikáty rovnocenné k digitálnímu EU COVID certifikátu, které vydává Severní Makedonie, Ukrajina a Turecko a certifikáty, u kterých lze prokazatelně ověřit jejich platnost (čtečkou QR kódů). Seznam zemí vydávajících tyto certifikáty spolu s jejich vzory najdete zde.

Velká Británie, která již nepatří do EU, nevydává certifikát EU COVID, ale spadá do kategorie uznávaných certifikátů, u kterých lze ověřit platnost.

Náhled aktuálně platného EU COVID certifikátu a původního certifikátu českého:

Nahled certifikaty COVID
Nahled certifikaty COVIDčlánek

7 / 9 / 2021

prodloužené léto v egyptě

Egypt umožňuje vstup na své území všem osobám s dokončeným očkováním bez nutnosti předložení PCR-testu. ...

Celý článek
aktualita

5 / 8 / 2021

Rakousko uznává test neutralizačních protilátek

Rakousko jako jediná evropská země uznává při vstupu do země přítomnost virus neutralizačních protilátek. Neutralizační protilátky představují nejlepší ukazatel ochrany proti reinfekci u osob po...

Celý článek