Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Polsko

31. květen 2020, aktualizováno 6. 8. 2020 (10:22)

Vstup a návrat: Je možný bez omezení

Podmínky vstupu: S účinností ode dne 13. června 2020 Polsko ukončuje režim dočasně obnovených hraničních kontrol s Německem, Českou republikou a Slovenskem. Občané Evropské unie mohou polské státní hranice svobodně a bez omezení (např. karanténa, test na Sars-Cov-2) překračovat v obou směrech.

Od 21.5. mohou přes území Polska tranzitovat všichni občané států EU, EHS a Švýcarska. 

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR není nutný test ani karanténa. 

Opatření

Opatření


 • Od 30.5. se ruší povinnost zakrývání dýchacích cest na veřejných prostranstvích pod podmínkou zachování alespoň 2 m odstupu od ostatních lidí. Ve vnitřních prostorách budov a v dopravních prostředcích zůstává tato povinnost zachována.
 • Od 4. 5. dochází ke znovuotevření hotelů a ubytoven, obchodů v obchodních centrech (1 klient na 15 m2 plochy), obnovení rehabilitací, znovuotevření knihoven, muzeí a galerií (vše za zvýšených hygienických opatření).
 •  V obchodech do 100 m2 plochy může zároveň nakupovat takový počet klientů, jenž odpovídá 4 klientům na jednu pokladnu.
 • Od 18. 5. otevřena všechna sportoviště a haly.
 •  Začínají fungovat restaurace, kavárny a bary (1 osoba na 4 m2, dezinfekce stolu po každém zákazníkovi, rozestupy mezi stoly min. 2 m, personál musí nosit ochranu dýchacích cest).
 • Platí povinnost mít v obchodech nasazené rukavice, event. užít dezinfekci rukou.
Doprava

Doprava

 • Hromadná doprava funguje v omezené míře, taktéž letecké/ vlakové a autobusové spojení mezi jednotlivými regiony.
 • Polsko rovněž obnovilo mezinárodní autobusovou a vlakovou přepravu se sousedními státy EU. 
 • Kapacita pro počet přepravovaných osob v rámci hromadné přepravy osob (autobusy, tramvaje, metra) je dána buď 1/2 kapacity míst k sezení, případně 1/3 kapacity míst k sezení i stání.
 • Od 1.7. je mezinárodní letecká přeprava osob do / z Polska umožněna mezi Polskem a státy EU (s výjimkou Portugalska a Švédska), EHS a Švýcarska. Ze třetích zemí se obnovují letecká spojení s Albánií, Černou Horou, Gruzií, Japonskem, Kanadou, Jižní Koreou a Ukrajinou.
 • Vnitrostátní lety jsou obnoveny od 1. 6.2020. 

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Zajímavé odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

10 / 8 / 2020

Kanárské ostrovy budou turistům hradit výdaje spojené s covidem

Kanárské ostrovy jsou prvním regionem Španělska, který nabízí domácím i zahraničním turistům uhrazení výdajů...

Celý článek
aktualita

26 / 7 / 2020

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní...

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku pandemie. 

Celý článek