Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Polsko

31. květen 2020, aktualizováno 16. 4. 2021 (11:16)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Od 27.2.2021 do 09.04.2021 se ukládá povinnost všem osobám, jež překročí pozemní státní hranici Polské republiky z území ČR nebo Slovenské republiky, a to nezávisle na způsobu překročení hranice (pěšky, autem, autobusem, vlakem apod.), nastoupit na území Polska 10-ti denní karanténu. Karanténní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni překročení státní hranice. Výjimky z karanténní povinnosti mají osoby s certifikátem o negativním výsledku diagnostického testu na přítomnost Sars-CoV-2 nikoliv staršího 48 hodin v polském nebo anglickém jazyce (RT-PCR / antigenní test); certifikát o negativním testu se předkládá na žádost příslušníka Pohraniční stráže nebo policie a dále osoby očkované proti COVID-19, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování vakcínou povolenou pro prodej v Evropské unii. Další výjimky naleznete na stránkách MZV ČR.

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací na území od 30. 3. 2021 zavedla Polská vláda nové ochranné opatření. Cílem je zamezit tzv. zbytným cestám na území Polska (za jakýmkoliv účelem - například za účelem nákupu, turistiky vč. lyžování v PL horách atd.  V rámci hraničních kontrol je prověřován nejen důvod a reálná opodstatněnost/nezbytnost každé cesty, ale i případné zařazení cestujících do některé kategorie výjimek.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty. Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR, který přicestující podstoupí do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. 

Opatření

Opatření

 • V celém Polsku je stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech i na veřejných prostranstvích (s výjimkou lesů a parků). Od 27. 2. pak platí povinnost užívání chirurgických roušek, nanoroušek, nebo respirátorů. Platí povinnost mít v obchodech nasazené rukavice, event. užít dezinfekci rukou. Na veřejných akcích a při shlukování osob na veřejnosti je omezen počet přítomných osob na 5 s rozestupy 1,5 m. Při organizaci několika souběžných akcí na jednom místě musí být vzdálenost mezi jednotlivými skupinami osob min. 100 m.
 • Od soboty 20. 3. do neděle 18. 4. 2021 platí zákaz:
 • činnosti velkých obchodních center (s výjimkou obchodů s potravinami, lékáren, zverimexů, mobilních operátorů, kadeřnictví aj.). Dále zákaz všech kulturních akcí a uzavření všech kulturních institucí a kin.
 • poskytování hotelových / ubytovacích služeb (s výjimkou služebních cest zdravotníků, diplomatů s potvrzením místního PL orgánu aj.).
 • sportovních akcí bez účasti veřejnosti, uzavřena všechna sportoviště pro veřejnost, provozu aquaparků, bazénů a posiloven.
 • v kostelech smí být pouze 1 osoba na 15m2, resp. min. vzdálenost mezi osobami 1,5 m.
 • Provoz restaurací je zakázán. Je možné poskytnout pouze služby s sebou a doručení. 
Doprava

Doprava


 • Polsko obnovilo mezinárodní autobusovou a vlakovou přepravu se sousedními státy EU. 
 • Letecký tranzit (např. vnější let z USA do PL, přímý přestup na vnitřní let PL-ČR a let vnitřní např. DE-PL-ČR)) podléhá jako hromadný způsob přepravy 10ti denní karanténě. Dle sdělení MZV PL mají výjimku z této povinnosti pouze osoby, jež se prokážou negativním diagnostickým testem na přítomnost Sars-CoV-2 (antigen či RT PCR) nikoliv starším 48 hodin (v polském, nebo anglickém jazyce). Stejná pravidla platí i pro pozemní tranzit.
 • MZV ČR přesto doporučuje každou cestu konzultovat se zvoleným přepravcem, který bude disponovat informacemi o případných dalších omezeních, a rovněž s odpovědným orgánem PL.
 • Kapacita pro počet přepravovaných osob v rámci hromadné přepravy osob (autobusy, tramvaje, metra) je dána buď 1/2 celkové kapacity míst k sezení a stání, nebo plná kapacita míst k sezení.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Zajímavé odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek