Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Polsko

31. květen 2020, aktualizováno 24. 10. 2021 (20:40)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Je možné cestovat z ČR do Polska za účelem turistiky, kultury, sportu či návštěvy rodiny.

Platí povinná 10-ti denní karanténa pro cestující, kteří se v rámci hraniční/namátkové kontroly neprokáží:

 • EU Digital COVID Vaccination Certificate potvrzující provedené očkování proti COVID-19/ (+ nejméně 14 dnů po poslední dávce)
 • EU Digital COVID Recovery Certificate potvrzující prodělání onemocnění COVID19 v posledních 180-ti dnech či
 • EU Digital COVID Test Certificate potvrzující negativním výsledek antigenního/RT PCR testu
 • a jejich děti do 12ti let věku, kteří v jejich doprovodu cestují (postačí jeden z nich splňující pravidlo).

V případě příletu/přicestování do Polska ze zemí mimo Schengenskou zónu od půlnoci 23.6.2021 obecně platí pro cestující povinná 10ti denní karanténa. Propuštění z karantény nebude možné ani po předložení negativního antigenního/PCR testu a ani po jeho vykonání na území Polska bezprostředně po vstupu. Zkrácení karantény z 10ti dnů je možné po vykonání negativního antigenního testu/RT PCR nejdříve po sedmi dnech nucené karantény vykonávané na území Polska.

Obecné výjimky:

1) očkovaní/prodělavší COVID-19, kteří předloží:

 • EU Digital COVID Vaccination Certificate potvrzující provedené očkování proti COVID-19/ (+ nejméně 14 dnů po poslední dávce)
 • EU Digital COVID Recovery Certificate potvrzující prodělání onemocnění COVID19 v posledních 180-ti dnech
 • a jejich děti do 12ti let věku, kteří v jejich doprovodu cestují (postačí jeden z nich splňující pravidlo)

Od 20. 7. 2021 zavedlo Polsko tzv. lokalizační kartu cestovatele ("KLP"). Jedná se o elektronicky vyplnitelný formulář uvedený pod tímto odkazem https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp, který je každá osoba přilétající (letecky) do Polska povinna vyplnit, a to před cestou, během cesty nebo nejpozději před hraničním odbavením.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Výjimky pro:

 • Očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie, s tím, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní (zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář).
 • Osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 - od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní (zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář).
 • Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Osoby ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Opatření

Opatření

 •  V celém Polsku je nepřetržitě stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav.

 • Nadále platí povinnost 1,5m rozestupů při pohybu na veřejných prostranstvích (s výjimkou členů jedné domácností).

 • Veřejných shromáždění a manifestací se může účastnit max. 150 osob.

 • Galerie a muzea jsou otevřená (s omezením 1os./10m2).

 • Divadla mohou fungovat s omezením 1 os./10m2 a kina mohou fungovat s omezením kapacity na 75 %.
 • Noční kluby a diskotéky s limitem 150 osob.
 • Náboženské obřady s omezením kapacity na 75%.
 • Provoz aquaparků, bazénů a uzavřených sportovišť s omezením kapacity na 75%.
 • Provoz posiloven s omezením 1 os./10m2.
 • Hlediště u sportovních utkání na čerstvém vzduchu mohou být zaplněna pouze z 50% kapacity.
 • Limit 1os / 10m2 na trzích, výstavách a konferencích
 • Hotely a ubytovacích zařízení jsou otevřené s omezením kapacity na 75%.
 • Umožnění stravování v restauracích na čerstvém vzduchu a ve vnitřních prostorách s omezením vnitřní kapacity na 75%.
Doprava

Doprava

 • Vnitrostátní i mezistátní doprava (včetně letecké) fungují ve standardním režimu.
 • V případě prostředků hromadné dopravy je povoleno obsazení maximálně 100 % celkové kapacity dopravního prostředku.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Zajímavé odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek