Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

Pravidla pro odcestování a návrat ze zemí s rizikem šíření nové varianty koronaviru

26. listopad 2021, aktualizováno 30. 11. 2021 (17:44)

Vláda ČR v souvislosti s výskytem nové varianty koronaviru vydala nová opatření a doporučení, která se týkají vycestování do rizikových zemí jižní Afriky a návratu z těchto zemí s účinností ode dne 27. listopadu 2021 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2021 do 23:59 hod.

Občanům ČR (a cizincům, kteří zde mají dlouhodobý pobyt) důrazně nedoporučuje cestovat na území Jihoafrické republiky, Namibie, Lesotha, Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie a Mosambiku.

Pokud se občan ČR (cizinec s dlouhodobým pobytem) navrací z kterékoliv z výše uvedených zemí a na jejím území pobýval déle než 12 hodin, musí dodržet následující postup:

• Před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář.

• Před vstupem na území České republiky absolvovat RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2 s maximálním stářím 72 hodin a disponovat potvrzením o jeho negativním výsledku.

• Rezervovat si a absolvovat další RT-PCR test do 24 hodin po vstupu na území ČR.

• Nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2.

• Do výsledků testu platí povinnost podrobit se samoizolaci s výjimkou cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče o děti, akutních cest do zdravotnických zařízení. (V takovém případě vždy při opuštění bydliště platí povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu a to po dobu 14 dní po vstupu na území České republiky).

• Zároveň je zakázán vstup na území České republiky všem občanům třetích zemí, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech ve výše uvedených zemích s výjimkou držitelů oprávnění k pobytu nad 90 dnů na území ČR.

POZOR: Tyto podmínky platí i pro očkované a osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19!

Výjimkou jsou děti do 6 let, které nenavštěvují předškolní zařízení a pracovníci mezinárodní dopravy.

Zdroje:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Pravidla-pro-prijezd-ze-zemi-s-rizikem-sireni-nove-varianty-koronaviru-scaled.jpg

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nova-varianta-koronaviru-1084.pdf

aktualita

10 / 12 / 2021

Lyžování za hranicemi ČR

Přečtěte si aktuální informace o podmínkách k využívání služeb v lyžařských destinacích v letošní lyžařské sezóně...

Celý článek

30 / 11 / 2021

MZV ČR přidalo podmínky k novým destinacím

Přečtěte si stručný přehled podmínek pro vstup do vybraných destinací, které nově zveřejnilo na svém webu Ministerstvo zahraničních věcí.

Celý článek