Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Rakousko

31. květen 2020, aktualizováno 24. 10. 2021 (20:59)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Do Rakouska je možno cestovat za turistickým účelem.

Při vstupu z ČR do Rakouska musí obyvatelé ČR disponovat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě, a to buď dokumentem o očkování, nebo dokumentem o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo dokumentem o negativním testu na covid-19 (tzv. princip “3G”). Pokud disponují jedním z těchto dokumentů, nemusí vyplňovat před vstupem do Rakouska online registrační formulář. Podmínkou uplatnění těchto pravidel je, že cestující dlouhodobě pobývá v ČR nebo v jiné nízkorizikové zemi a v posledních 10 dnech nepobýval v žádné rizikové zemi.

Do Rakouska lze z ČR aktuálně cestovat bez omezení účelu cesty, tedy i za turistickým účelem. Hraniční přechody jsou otevřeny pro běžný provoz, plošné kontroly na hranicích z ČR do Rakouska byly zrušeny. Namátkové kontroly mohou nicméně nadále probíhat, a to jak přímo na hranicích, tak v rakouském vnitrozemí.

Ve Vídni byla od 1.9.2021 zkrácena platnost negativních testů pro čerpání služeb, a to na 24 hodin u antigenních a na 48 hodin u PCR od doby odběru (pro děti do 12 let nicméně zůstává zachována dosavadní doba platnosti testů).

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat a bezodkladně odcestují tranzitem do ČR, nemusí v Rakousku předkládat negativní test na Covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, Za bezodkladné odcestování tranzitem se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC, je přípustné).

Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nemusí předkládat negativní test na Covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět z letiště na hranice s ČR absolvují na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC, je přípustné). Totéž platí pro osoby z Vídně odlétající a pro osoby, které někoho na letiště nebo z letiště vezou. Ve všech shora uvedených případech je nutno doložit letenku.

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na Covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak či bus je přípustné) a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

 • V případě aplikace druhé dávky vakcíny platí očkování 360 dnů od první dávky.
 • Očkování vakcínami, které se očkují pouze jednou dávkou (např. vakcína od společnosti Johnson&Johnson), platí od 22. dne po vakcinaci a celkem 360 dnů ode dne očkování.
 • Pro lidi, kteří onemocnění již prodělali a kteří byli očkováni, je očkování platné 360 dnů od okamžiku očkování.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:

a) antigenní test, který není starší než 48 hodin od data provedení, a to formou písemného potvrzení poskytovatele zdravotních služeb, nebo certifikátu o testu, který je vydáván podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu;

b) RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od data provedení, a to formou písemného potvrzení akreditované laboratoře, nebo certifikátu o testu, který je vydáván podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu;

do doby výsledků testů není nutná samoizolace. 

Výjimky pro:

 • Očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování (stále platí povinnost vyplnit příjezdový formulář).
 • Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19 (stále platí povinnost vyplnit příjezdový formulář) - od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní.
 • Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Opatření

Opatření

 • Pravidlo 3-G (povinnost předložit některý z dokladů o očkování/testování/prodělání nemoci) - platí pro gastronomii, hotely a ubytovací zařízení, sportovní, volnočasové a kulturní zařízení (s výjimkou muzeí, knihoven, archívů), služby s úzkým kontaktem se zákazníky, domovy důchodců a pečovatelské domy, nemocnice, odborné veletrhy a kongresy, zájezdové autobusy a výletní lodě, setkání více než 100 osob. Tato povinnost neplatí pro děti do 12 let (odchylná úprava pro hlavní město Vídeň, kde tato povinnost neplatí pro děti do 6 let). 
 • Pořádat se opět mohou velké akce v oblasti kultury a sportu (akce pro sezení či stání, uvnitř i venku). Odpadají omezení kapacit. Pro akce od 100 osob platí oznamovací povinnost a povinnost předložit doklad o 3-G, akce od 500 osob nadto podléhají povolení. Pro akce s méně než 100 účastníky neplatí žádná omezení.
 • Při vstupu do ubytovacích zařízení platí povinnost předložení dokladu o 3-G (v případě uplynutí platnosti dokladu musí být jeho platnost obnovena)
 • Registrační povinnost pro hosty v restauracích, hotelích, na kulturních akcích a v rámci volnočasových aktivit uvnitř i venku (výjimka v případě nízké interakce: např. v zoologických zahradách, venkovních bazénech, atd.)
 • Odpadá povinnost nosit respirátory FFP2 (až na stanovené výjimky, např. v nemocnicích), postačí nosit roušky, např. v uzavřených veřejných prostorách, v muzeích a knihovnách, veřejné hromadné dopravě, včetně zastávek, nástupišť a nádraží, při využití taxislužeb, v lanovkách, v zákaznických prostorách obchodů, při úředních a soudních jednáních, v nemocnicích a pečovatelských domech.
 • Povinnost nosit ochranu úst a nosu (roušku) v zásadě neplatí v případech, kde platí pravidlo 3-G (povinnost předložit doklad o očkování/testování/prodělání nemoci).
 • Vídeň: od 15. 8. by při čerpání služeb a prokazování bezinfekčnosti mělo být již uznáváno plné očkování po obou dávkách, nikoli pouze po první dávce.

Doprava

Doprava

 • VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: pro zjištění četnosti spojů sledujte stránky Rakouských drah a dalších dopravců (např. Regiojet).
 • LETECKÁ: O aktuálním stavu letecké dopravy se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky letiště Schwechat.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek