Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Rakousko

31. květen 2020, aktualizováno 6. 8. 2020 (14:30)

Vstup a návrat: Je možný bez omezení

Podmínky vstupu: Český občan může do Rakouska přicestovat bez udání důvodu. Po příjezdu či příletu do Rakouska musí osoby hodnověrně doložit, že v uplynulých 14 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z 30 rizikových evropských zemí. Za "hodnověrné doložení" je v praxi považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly. V ostatních případech (s dalšími výjimkami) je potřeba předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší 72 hodin, čas provedení testu se také nově uvádí v potvrzení o jeho absolvování. Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování, které nesmí opustit po dobu 10 dní. To neplatí, pokud je zajištěno jejich bezodkladné vycestování z Rakouska.

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR není nutný test ani karanténa. 

Opatření

Opatření

  • Platí povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech, dále v hromadných dopravních prostředcích (metro, tramvaje, autobusy), při spolujízdách, pokud osoby nesdílejí společnou domácnost.
  • Od 24.7.2020 se zavádí na území celého Rakouska povinnost nosit roušky též v supermarketech a obchodech s potravinami, bankách, na poštách a u benzínových pump s prodejem potravin. Roušky jsou povinni nosit též návštěvníci zdravotnických a lázeňských zařízení a pečovatelských domů.
  • Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 1 m.
  • Jsou povoleny akce s počtem účastníků do 100 osob.
  • Obchody a služby byly částečně otevřeny v polovině dubna, gastronomická zařízení od 15. května a ubytovací zařízení od 29. května.
  • Od 9. 7. platí pouze ve spolkové zemi Horní Rakousko povinnost mít zakrytá ústa a nos ve všech uzavřených vnitřních prostorách a všech veřejných venkovních prostranstvích, kde není možné dodržet odstup min. 1 metr. 
  • Přísnější pravidla zavede s platností od 10. 7. v některých turisticky exponovaných lokalitách také spolková země Korutany. 

Doprava

Doprava

  • Pro zjištění četnosti spojů sledujte stránky Rakouských drah a dalších dopravců.
  • S účinností od soboty 1. 8. byl zrušen zákaz přistání letů z dříve zakázaných zemí.
  • V současnosti nejsou žádná omezení provozu metra, autobusů, tramvají atd. na území Rakouska.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

10 / 8 / 2020

Kanárské ostrovy budou turistům hradit výdaje spojené s covidem

Kanárské ostrovy jsou prvním regionem Španělska, který nabízí domácím i zahraničním turistům uhrazení výdajů...

Celý článek
aktualita

26 / 7 / 2020

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní...

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku pandemie. 

Celý článek