Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Řecko

31. květen 2020, aktualizováno 16. 4. 2021 (11:18)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu:  Všichni cestující do Řecka, nezávisle na výchozí destinaci, státní příslušnosti a způsobu vstupu do země, musí od 8. 1. 2021: 

- nejpozději 24 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit a odeslat elektronický registrační formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě  (platí pro všechny cestující nad 18 let):

- předložit negativní PCR test provedeným v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru vzorku (platí pro všechny cestující starší 10 let),

- podrobit se antigennímu přetestování na místě vstupu (hraniční přechod či letiště),

- nezávisle na výsledku testu, na výchozí destinaci, státní příslušnosti a způsobu vstupu do země, setrvat po vstupu Řecka v 7denní karanténě na místě udaném v registračním (PLF) formuláři.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty. Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR, který přicestující podstoupí do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. 

Opatření

Opatření

  • Od 7. 11. platí na území Řecka mimořádná karanténní opatření včetně zákazu neopodstatněného vycházení a pohybu mezi okresy. V době od 21.00 do 5.00 hod. je povoleno opustit bydliště pouze na cesty z/do zaměstnání (s potvrzením zaměstnavatele nebo místopřísežným prohlášením v případě OSVČ) a za účelem (1) nebo venčení domácích zvířat v bezprostřední blízkosti bydliště. Před opuštěním bydliště je třeba oznámit účel cesty na číslo 13033 formou bezplatné SMS obsahující číslo účelu (1, 2, 3,..., 6) mezera jméno, příjmení, adresa bydliště. Po opuštění bydliště je nezbytné mít u sebe mobilní telefon, ze kterého byla zpráva odeslána, a doklad totožnosti (OP nebo pas).
  • Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup 1,5-2 m, pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušky ve zdravotnických a diagnostických zařízeních, veškerých hromadných dopravních prostředcích a v prostorách letiště, v taxi a výtahu, jakož i v obchodních domech, centrech a uzavřených prostorách. Při cestě lodí je rouška povinná i na palubě.
  • Po dobu karantény zůstávají v provozu maloobchodní prodejny potravin, lékárny, čerpací stanice, veřejné stravování pouze pro objednávky s sebou a donáškοu do domu, vybrané opravny (automobilů, elektroniky apod.), velkoobchod, průmysl a hotely (bez stravovacích služeb).
  • Církevní obřady a bohoslužby se musí konat bez účasti věřících a pohřby s účastí maximálně 9 pozůstalých. 
  • Doporučuje se, aby se návštěvníci Řecka ubytovávali pouze v zařízeních certifikovaných známkou HEALTH FIRST, která zaručuje dodržování vládou nařízených hygienických protokolů. 

Doprava

Doprava


  • Osobní dopravní spojení přes pozemní hranici s Albánií, Severní Makedonií a Tureckem je pro turistiku uzavřené. Až do odvolání lze cestovat pouze přes hraniční přechod s Bulharskem Kulata - Promachonas.
  • Zcela přerušené zůstává osobní letecké spojení s Albánií, Severní Makedonií a Tureckem.
  • Vnitrostátní železniční a dopravní spojení je omezeno. Vnitrostátní letecká doprava je od 9. 11, 6.00 hod., k dispozici jen pro nezbytné lety.
  • Platí zákaz provozu turistických a rekreačních lodí všech typů a připlouvání a odplování zahraničích amatérských i profesionálních turistických a rekreačních lodí z/do řeckých přístavů nezávisle na vlajce, pod kterou se plaví. Zákaz se vztahuje také na výletní lodě. Výjimky platí jen pro mimořádné případy jako nezbytná oprava závady, ohrožení nebo nutnost doplnit palivo či zásoby.  
  • V osobním automobilu smí cestovat kromě řidiče jen 1 osoba (s výjimkou nezletilých dětí) a v taxíku pouze 1 zákazník.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek