Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Řecko

31. květen 2020, aktualizováno 24. 10. 2021 (20:41)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Povolen je vstup do Řecka občanům a rezidentům členských zemí EU/Schengenu včetně České republiky a vybraných třetích zemí: Albánie, Andorra, Arménie, Austrálie, Ázerbajdžán, Bahrajn, Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Brunej, Černá Hora, Čína (včetně Tchaj-wanu), Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Jordánsko, Kanada, Katar, Kosovo, Kuvajt, Libanon, Moldavsko, Monako, Nový Zéland, San Marino, Saudské Arábie, Severní Makedonie, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vatikán a Velké Británie.

Vstup z Ruské federace je povolen pouze s negativním výsledkem testu PCR (max. 72 hodin před vstupem do Řecka) nebo Rapid Ag (max. 48 hodin před do Řecka), a také se na všechny vztahuje povinnost podrobit se přetestování bezprostředně po vstupu na řecké území.

Registrace před vstupem - Passenger Locator Form (PLF)

Každý cestující nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem do 23.59 řeckého (VEČ), tzn. 22.59 českého času, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/.

Po vyhodnocení formuláře obdrží elektronicky individuální QR kód, jímž se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka, a to jak letecky, tak trajektem či po silnici. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný PLF formulář.

Cestující bez QR kódu nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR. 

Povinnost doložit bezinfekčnost

Všichni cestující starší 12 let (bez ohledu na státní příslušnost, výchozí destinaci a způsob vstupu do země) musí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost jedním z níže uvedených dokladů:

 • Oficiálním národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění koronavirem Covid-19, pokud byla vakcinace završena nejméně před 14 dny (upozorňujeme, že do té doby nebude certifikát uznán.). Certifikát musí obsahovat jméno a příjmení uvedené v pase, typ použité vakcíny, počet dávek a datum jejich provedení.
 • Řecké úřady uznávají za účelem vstupu do země následující vakcíny: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.
 • Potvrzením o negativním PCR testu provedeném výtěrem z nosohltanu nebo hltanu (nikoliv ze slin nebo kloktáním) nejdéle 72 hodin před překročením hranice nebo o negativním antigenním testu provedeném nejdéle 48 hodin před překročením hranice v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Potvrzení negativní diagnózy musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu, a musí být předloženo v originále v tištěné nebo elektronické formě (doporučujeme, aby potvrzení obsahovalo rovněž číslo cestovního dokladu).

Upozorňujeme, že řecké úřady uznávají PCR testy provedené výtěrem z nosohltanu nebo krku (hltanu), příslušná vládní vyhláška však neuznává testy provedení ze slin nebo kloktáním.

 • Potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19, které bylo vystaveno 30 dnů po prvním pozitivním PCR/Rapid Ag testu provedeném v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Potvrzení musí být vystaveno orgánem veřejné správy dle místní legislativy, musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu, a je platné 180 dnů od data prvního (pozitivního) testu.

Všechny uvedené dokumenty musí být vystaveny v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce.

 • Doklady o ukončené vakcinaci podle bodu a), o negativním testu podle bodu b) a o prodělané nemoci podle bodu c) se prokazují rovněž Digitálním COVID certifikátem EU (EU Digital COVID Certificate) vystaveným Ministerstvem zdravotnictví ČR. -> VZOR EU DCC

Cestující bez jednoho z výše uvedených typů potvrzení o bezinfekčnosti nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka.

Řecká vláda si vyhrazuje právo podmínky vstupu do země a opatření kdykoliv upravit nebo změnit podle vývoje epidemiologické situace v Řecku nebo ve výchozích zemích, odkud cestovatelé přijíždějí. Doporučujeme, aby cestovatelé průběžně sledovali aktualizovaná cestovní doporučení řecké vlády na oficiální platformě https://travel.gov.gr/ nebo tyto webové stránky velvyslanectví a řídili se jimi. Cestovatelé si musí být vědomi toho, že stav globální pandemie nadále trvá, a pro pobyt v Řecku musí počítat se změnou epidemiologické situace a příslušných opatření, sledovat vývoj situace a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, cestovním pojištěním kryjícím uvedená rizika nebo vlastními finančními prostředky. Musí rovněž počítat s omezeními (izolace, karanténa) v případě pozitivního testu a onemocnění na Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku.

Testování na hranicích a karanténa

Cestující ze všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním antigenním rychlotestům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek kontrolního testu mohou být důvodem k odepření vstupu do země.

Podmínky pro návrat do ČR: Všem cestovatelům starším 6 let je při návratu z Řecka hromadnou dopravou (letecky, autobusem) do ČR stanovena povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář a disponovat před odjezdem z Řecka negativním antigenním (max. 48 hod. starým) nebo PCR (max. 72 hod. starým) testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud nejsou očkováni nebo neprodělali nemoc COVID-19 (viz níže). Příjezdový formulář a negativní test od nich bude vyžadovat i letecká společnost při nástupu do letadla, jinak budou vyloučeni z přepravy.

Tito čeští občané rovněž musí nejdříve 5. a nejpozději 14. den po překročení české hranice podrobit v ČR dalšímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a SETRVAT V domácí SAMOIZOLACI do doby negativního výsledku tohoto testu

Pro děti ve věku od 6 do 12 let platí od soboty 31. 7. 2021 zmírněné podmínky návratu. Těmto dětem po příjezdu stačí absolvovat do 5 dnů PCR test. Pokud bude výsledek negativní, nemusí již potom podstoupit samoizolaci. Zároveň nemusí podstupovat test před příjezdem/příletem do ČR při cestě hromadnou dopravou. Ministerstvo zdravotnictví ČR však upozorňuje, že dopravce si může stanovit přísnější pravidla

Povinnost negativního testu před návratem do ČR a domácí samoizolace po návratu se netýká těch občanů ČR a EU, kteří se prokáží národním vakcinačním certifikátem

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky,
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky.

Povinnost negativního testu před návratem do ČR a domácí samoizolace po návratu se rovněž nevztahuje na osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní.

Opatření

Opatření

 • Na celém území Řecka je povinná rouška ve všech uzavřených veřejných prostorách a je důrazně doporučena na otevřených prostorách, kde je shromážděno více osob bez možnosti zachování odstupů.

 • Do MHD je vstup bez roušky zakázán. 

 • V provozu jsou maloobchodní prodejny, lékárny, čerpací stanice pohonných hmot, kadeřnictví, pedikúra a péče o tělo, čistírny a opravny, hotely, ubytovací služby a organizované pláže.

 • Vnitřní prostory zábavních podniků (bary, diskotéky) a restaurací jsou přístupné pouze pro osoby s ukončenou vakcinací (14 dnů po poslední dávce) nebo po prodělané nemoci (do 6 měsíců).

 • Veřejné stravování je k dispozici pro objednávky s sebou, donášku do domu a s obsluhou ve vnějších a otevřených prostorách.

 • Pro provoz všech prodejen, provozoven služeb, hotelů, veřejného stravování, organizovaných pláží a dalších zařízení platí přísné hygienické protokoly stanovující povinné odstupy a povolený počet zákazníků.

 • Církevní obřady, bohoslužby, sňatky a pohřby se mohou konat jen s omezeným počtem účastníků.
 • Byl zrušen zákaz nočního vycházení.
 • Doporučuje se, aby se návštěvníci Řecka ubytovávali pouze v zařízeních certifikovaných známkou HEALTH FIRST, která zaručuje dodržování vládou nařízených hygienických protokolů. 

Doprava

Doprava

 • V provozu jsou všechna mezinárodní letiště.
 • Pro mezinárodní osobní a nákladní dopravu jsou otevřeny přístavy Pireus, Patras, Igoumenitsa a Kerkyra.
 • Při cestování vnitrostátní leteckou nebo lodní dopravou z pevniny na řecké ostrovy musí turisté starší 12 let prokázat při nástupu bezinfekčnost.
 • Cestující ve věku od 12 do 17 let se mohou prokázat také ručně vyplněným místopřísežným prohlášením o negativním výsledku samotestování v uplynulých 24 hodinách. 
 • Turisté mohou vstupovat do Řecka po celých 24 hodin přes hraniční přechody: Promachonas, Orchomenio, Nymfaia, Exochi, Evzoni, Niki, Doirani, Kastanies, Kipi, Krystallopigi, Kakavia, Mavromati.
 • Od 8 do 20 hod. je otevřen rovněž přechod Mertziani.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek