Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Rumunsko

28. květen 2020, aktualizováno 11. 4. 2021 (20:45)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu:  Přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem (včetně České republiky) jsou povinni prokázat se negativním RT-PCR testem na SARS-CoV-2 (ne starším 72 hod. před vstupem do Rumunska v případě přepravy autem nebo ne starším 72 hod. před nástupem do dopravního prostředku. Test musí být dvojjazyčný - v jazyce země provedení testu a anglickém jazyce v elektronické nebo tištěné formě) a zároveň podstoupit 2- týdenní karanténu. Přesněji platí 10- denní karanténa pro ty, kteří přicestují s negativním RT-PCR testem; 14- denní karanténa pro osoby, které přijedou např. autem bez testu (v případě letadla nelze nastoupit na palubu bez negativního RT-PCR testu).

Děti do věku 3 let jsou osvobozeny od nutnosti předkládat test, avšak nikoli od karantény.

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů, mohou karanténu opustit po 10. dni, pokud si 8. den karantény provedou test na SARS-CoV-2 a výsledek vyjde negativní a zároveň nevykazují žádné charakteristické příznaky onemocnění.

Osoby cestující do Rumunska ze států s vysokým rizikem nákazy (tedy včetně ČR) mají povinnost vyplnit formulář Prohlášení.

Pro absolvování karantény existují výjimky, např. pro osoby očkované proti viru SARS-Cov-2, pokud od podání druhé dávky vakcíny uplynulo nejméně 10 dní před vstupem do Rumunska nebo od doby přímého kontaktu s covid pozitivní osobou (neplatí pro osoby přijíždějící do Rumunska ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska), osoby, které za posledních 90 dní prodělaly onemocnění COVID-19 a prokáží to jedním z těchto dokumentů - pozitivní RT-PCR test k datu diagnózy, propouštěcí zpráva z nemocnice, test prokazující přítomnost protilátek IgG provedený max. 14 dní před vstupem do země, nebo prověřením v databázi Corona-forms a u nichž uplynulo nejméně 14 dní od data potvrzení do dne vstupu do země.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty.

Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR, který přicestující podstoupí do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Nadále je pozastavena činnost barů, diskoték, heren, bazénů.
  • Platí zákaz nočního vycházení mimo své bydliště mezi 20h resp. 22h -5h dle míry incidence v daném regionu.
  • Zakazuje se pořádání soukromých i veřejných slavností a oslav jak v uzavřených, tak i vnějších prostorách (svatby, křtiny ad.).
  • V obchodech, ve veřejné dopravě, v práci a v jiných uzavřených prostorách a stejně tak i ve všech veřejných otevřených prostorách platí plošná povinnost nošení roušky. Rovněž je zapotřebí dodržovat sociální vzdálenost 2 metry.
Doprava

Doprava

  • Současná epidemiologická situace má negativní dopad na autobusovou, železniční a zejména leteckou dopravu mezi ČR a Rumunskem, ale zcela přerušena není.

Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek