Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Rwanda

30. červen 2020, aktualizováno 15. 7. 2021 (14:56)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Vstup do země je možný.

Při příletu do země, před odletem i při tranzitu je vyžadován negativní RT-PCR test na covid-19 ne starší 72 hodin před nástupem cesty.

Každý cestující starší 16 let je povinen před odletem do Rwandy vyplnit Public Health Passenger Locator Form; pokud cestují samostatně, mají formulář vyplňovat i nezletilí do 16 let. Do elektronického formuláře je třeba načíst negativní test na covid-19.

Během letu do Rwandy se doporučuje mít u sebe vytištěný jak Public Health Passenger Locator Form, tak potvrzení o negativním testu na covid-19.

Po příletu se cestující na letišti podrobí dalšímu RT-PCR testu (cena testu je v přepočtu 50 USD pro cizince, 40 USD pro občany RW). Na doručení výsledku testu (což dle ministra zdravotnictví netrvá déle než 24 hodin) jsou povinni čekat v jednom z 17 hotelů, které pro tento účel určila vláda; výběr tohoto hotelu se provádí pomocí zmíněného Public Health Passenger Locator Form.

Cestujícím kteří pobývali v posledních sedmi dnech před příjezdem do Rwandy v Indii, Konžské demokratické republice nebo Ugandě jsou povinni absolvovat sedmidenní povinnou karanténu ve vládou určeném hotelu.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

V případě cesty do ČR veřejnou dopravou cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h. před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR). Potvrzení o provedeném testu bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty.

Po příjezdu do ČR se každý cestující (individuální i hromadnou přepravou) samoizoluje, nejpozději 5. den po příjezdu na území ČR má povinnost na vlastní náklady podrobit se RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2.

Opatření

Opatření

 • Povinné je nošení roušek na veřejnosti.
 • Zákaz nočního vycházení 22.00 až 04.00 (pohraniční okresy ve Východní, Severní a Západní provincii 19.00 - 04.00).

 • Na trzích a v obchodních centrech smí být současně otevřeno max. 50 % obchodů.
 • Hotely a restaurace mohou být v provozu, pokud dodržují hygienická opatření nařízená ministerstvem zdravotnictví.
 • Počet hostů restaurací nesmí přesáhnout 50 % kapacity prostoru.
 • Do hotelu nebo restaurace je vstup povolen pouze s negativním PCR nebo antigenním testem (ne starším 7 dní)
 • Cestovní ruch je povolen za podmínky dodržování veškerých opatření proti šíření covid-19.

 • Posilovny a bazény uzavřeny, venkovní nekontaktní sportovní aktivity povoleny.
 • Uzavřeny jsou bary, noční podniky a herny.
 • Kostely a mešity otevřeny, počet přítomných nesmí přesáhnout 30 % kapacity prostoru; svatby a pohřby max. 30 osob.
 • Pravidla vstupu do národních parků: Volcanoes, Nyungwe a Gishwati-Mukura NP: pouze RT-PCR ne déle než 72 hodin před příjezdem; Akagera NP: Rapid Antigen Test ne déle než 72 hodin před příjezdem; další turistické cíle a hotely: Rapid Antigen Test nebo RT-PCR test ne déle než 72 hodin před příjezdem.
Doprava

Doprava

 • Mezinárodní letiště v Kigali je v provozu.
 • Pozemní hranice jsou uzavřeny (s výjimkou nákladní dopravy a návratu rwandských občanů do země).
 • Veřejná i soukromá doprava mezi jednotlivými kraji (a z/do Kigali) je povolena, a to s výjimkou okresu Rubavu v Západní provincii.
 • V prostředcích veřejné dopravy je povinné nošení roušek, mohou být zaplněny jen do 75 % kapacity. 


Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek