Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

San Marino

28. květen 2020, aktualizováno 11. 10. 2021 (14:21)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Vstup na území Republiky San Marino je kromě sanmarinského zákona č.118 o vstupu a pobytu cizinců podmíněn možností vstupu do Itálie.

Platí povinnost podrobit se před vstupem na sanmarinské území antigennímu nebo PCR testu, který nesmí být starší 48 hodin (výjimku z testu mají děti mladší 10 let) nebo se prokázat potvrzením o očkování vakcínou proti COVID - 19. Další možností je předložit doklad o testu na přítomnost protilátek s datem provedení testu po 1. 4. 2021 v návaznosti na uzdravení, ke kterému došlo v období předcházejících 6 měsíců nebo předložením lékařského potvrzení o uzdravení v průběhu předcházejících 6 měsíců. Výjimku mají osoby přijíždějící z Itálie nebo Vatikánu, pokud v uplynulých 14 dnech nepobývaly v jiném cizím státě.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole.

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Nošení roušek je povinné ve veřejných dopravních prostředcích a v uzavřených prostorách přístupných pro veřejnost.
  • Povinnost nošení roušek platí i ve venkovních prostorách. 
  • Toto opatření se nevztahuje na rodiny, nezletilé do 6 let, osoby s handicapem, který neumožňuje nošení roušky (včetně osob o ně pečujících) a naočkované osoby (pouze ve venkovních prostorách).
  • Ve veřejných prostorách je i nadále monitorována teplota nad 37,5 °C.
Doprava

Doprava

Aktuální informace nejsou dostupné.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek