Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Saúdská Arábie 

4. červen 2020, aktualizováno 26. 8. 2021 (09:57)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Je umožněno vstoupit na území Saúdské Arábie za účelem turistiky cestujícím, kteří byli očkováni nejméně 14 dní před vstupem do země druhou dávkou vakcíny schválené pro použití v Saúdské Arábii (aktuálně Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna a Johnson and Johnson)

Všichni cizinci vstupující do Saúdské Arbáibe musí mít PCR test provedený nejpozději 72 hod. před cestou.

Všichni cizinci včetně rezidentů přijíždějící do KSA se musí registrovat 72 hod. před příjezdem do země na portálu https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home

Všem cestujícím je měřena po příletu teplota a vyplňují prohlášení Ministerstva zdravotnictví Saúdské Arábie stanovující podmínky karantény vč. závazku nainstalovat si do mobilního telefonu aplikace „Tatamman“ a „Tawakkalna“.

Neočkovaní cizinci vstupující do Saúdské Arábie (včetně rezidentů s rezidenční kartou - iqamou) musí po příjezdu podstoupit 7 denní institucionální karanténu s PCR testem během 24 hod po příletu a druhým PCR testem 7. den. Po předložení negativního testu bude možné karanténu 8.den ukončit. Dle leteckého úřadu GACA bude cena ubytování během povinné institucionální karantény, 2 PCR testy a povinného pojištění zahrnuta již v letence na zodpovědnost leteckého dopravce.

Cizinci očkovaní v zahraničí, kteří byli očkováni nejméně 14 dní před vstupem do země druhou dávkou vakcíny schválené pro použití v Saúdské Arábii (aktuálně Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna a Johnson and Johnson), musí nejpozději 72 hodin před cestou registrovat své očkování na webové stránce https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home Neregistrují se osoby mladší 18. let. Originál očkovacího certifikátu je třeba opatřit vyšším ověřením a mít s sebou. Informace bude zanesena do aplikace Tawakkalna, kterou je potřeba si ještě před cestou nainstalovat. Za těchto podmínek budou očkované osoby z institucionální karantény vyjmuty.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covidu-19.

Opatření

Opatření

  • Nošení roušky na veřejnosti je povinné.
  •  Od 7.3.2021 došlo k otevření zábavních a sportovních center, restaurací a kaváren (u stolu může být přítomna skupina max. 5 osob).
  • Restaurace, kavárny mohou poskytovat pouze externí služby, a musí vyloučit shromažďování osob při poskytování těchto externích služeb. Všechna opatření bude možné prodloužit.
  • Ministr zdravotnictví vyzval k dodržování všech opatření k zamezení šíření koronaviru, a dále k omezení všech kontaktů kromě členů domácnosti. Při vstupu na veřejná místa (nákupní centra ap) je kromě teploty kontrolován rovněž zdravotní stav zaznamenaný na mobilní aplikaci Tawakalna. 
Doprava

Doprava

  • Mezinárodní letecká přeprava z/do království podléhá schvalování příslušných úřadů a všechny lety jsou provozovány jako speciální. 
  • Tranzit není umožněn. 
  • Vnitrostátní letecká doprava a vnitrostátní pozemní doprava je obnovena, za dodržování hygienických opatření.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

7 / 9 / 2021

prodloužené léto v egyptě

Egypt umožňuje vstup na své území všem osobám s dokončeným očkováním bez nutnosti předložení PCR-testu. ...

Celý článek
článek

25 / 8 / 2021

Podmínky pro získávání a uznávání certifikátů o očkování...

Ministerstvo zdravotnictví ČR aktualizovalo podmínky pro získávání a uznávání certifikátů o očkování proti covidu–19.

Celý článek