Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Saúdská Arábie 

4. červen 2020, aktualizováno 22. 1. 2021 (14:43)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Do země mohou vstoupit držitelé platného pobytového povolení (iqama) a platným vstupním a výstupním vízem, obchodním / pracovním vízem a návštěvním vízem. Vydávání turistických víz je do odvolání pozastaveno a držitelé těchto víz nejsou dle MZV doposud oprávněni ke vstupu.

1. Vstup do Saúdské Arábie cizím státním příslušníkům ze Spojeného království a Jihoafrické republiky, jakož i ze všech zemí identifikovaných saúdským ministerstvem zdravotnictví, do nichž se rozšířil druhý kmen COVID: před vstupem do království musí cestující strávit minimálně 14 dní mimo výše uvedené země. Ke vstupu musí předložit negativní test PCR provedený na konci těchto 14 dnů a po příjezdu podstoupit sebeizolaci 7 dnů a 6. den po vstupu na území provést test PCR.

2. Vstup do Saúdské Arábie z humanitárních nebo jiných naléhavých důvodů z jakékoli země identifikované saúdskoarabským ministerstvem zdravotnictví, ve které se rozšířil druhý kmen COVID: po příjezdu do království musí cestující podstoupit 14 dní v sebeizolaci a provést dva testy PCR, jeden do 48 hodin od vstupu na území, druhý 13. den.

3. Vstup cizinců ze zemí, ve kterých nebyly zaznamenány případy druhého kmene COVID, do Saúdské Arábie: po příjezdu do království musí cestující podstoupit sebeizolaci po dobu 3 dnů, pokud provedou test PCR 3. den po vstupu na území, nebo po dobu 7 dnů, pokud si nepřejí provést nový test PCR.

Dle MZv by v nadcházejících dnech měly saúdské orgány poskytnout podrobnosti, zejména pokud jde o seznam zemí uvedených v bodech 1 a 2 nebo zemí na seznamu uvedeném v bodě 3.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

Opatření

Opatření

  • Došlo ke zrušení zákazu vycházení v celém království a k obnovení doposud zakázaných činností neumožňující "social-distancing" (fitness centra, kadeřnické salony ap.) 
  • Fungují obchody, restaurace i kavárny a život se vrací do obvyklého chodu ovšem s nutností dodržovat všechna předepsaná opatření. 
  • Nošení roušky na veřejnosti je povinné pod pokutou 1000 SAR. 
  • Stále je nutné dodržovat na veřejnosti odstup a vystříhat se slučování 50 a více lidí při veřejných akcích (svatby, pohřby ap.), neboť porušení těchto doporučení a zákazů bude pokutován dle sazebníku, který zveřejnilo Ministerstvo vnitra SAU.
  • Ministerstvo apeluje na občany i cizince, aby dodržovali uvedená nařízení a pomohli tak zabránění šíření koronavirové nákazy.  
Doprava

Doprava

  • Došlo k obnovení vnitrostátní letecké dopravy a vnitrostátní pozemní dopravy po celém království. 
  • Mezinárodní letecká doprava je pozastavena do odvolání, vyjma repatriačních letů. 
  • Do odvolání jsou uzavřeny rovněž pozemní hranice, tranzit přes území KSA není možný.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

30 / 12 / 2020

Lyžařská sezóna v zahraničí začne většinou v lednu,...

Vzhledem k výrazně omezeným možnostem cestování kvůli pandemii koronaviru utrpí i letošní lyžařská sezóna. Aktuálně...

Celý článek
aktualita

23 / 12 / 2020

obnovenÍ letŮ z Velké Británie do ČR

Od 12:00 jsou obnoveny přímé letecké spoje z Británie do ČR. Na základě francouzsko-britské vládní dohody je od středečního rána 23. 12. umožněna také nákladní přeprava i přeprava osob (občanů EU)...

Celý článek