Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Saúdská Arábie 

4. červen 2020, aktualizováno 14. 4. 2021 (14:17)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Vydávání turistických víz je do odvolání pozastaveno a držitelé těchto víz nejsou doposud oprávněni ke vstupu.

Čeští občané přijíždějící do Saúdské Arábie musí předložit potvrzení o negativním PCR testu 72 hodin před příletem do země, osvobozeni jsou občané Saúdské Arábie a děti do 8 let. Všem cestujícím je měřena po příletu teplota a vyplňují prohlášení Ministerstva zdravotnictví Saúdské Arábie stanovující podmínky karantény vč. závazku nainstalovat si do mobilního telefonu aplikace „Tatamman“ a „Tawakkalna“.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty.

Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Nošení roušky na veřejnosti je povinné.
  • Maximální počet osob na společenských akcích nesmí překročit počet 20 osob, pozastavení všech zábavních aktivit a událostí, uzavření kin, zábavních středisek a herních prostor v restauracích, nákupních centrech, tělocvičnách a sportovních centrech. 
  • Restaurace, kavárny mohou poskytovat pouze externí služby, a musí vyloučit shromažďování osob při poskytování těchto externích služeb. Všechna opatření bude možné prodloužit.
  • Ministr zdravotnictví vyzval k dodržování všech opatření k zamezení šíření koronaviru, a dále k omezenení všech kontaktů kromě členů domácnosti. Při vstupu na veřejná místa (nákupní centra ap) je kromě teploty kontrolován rovněž zdravotní stav zaznamenaný na mobilní aplikaci Tawakalna. 
Doprava

Doprava

  • Mezinárodní letecká přeprava z/do království podléhá schvalování příslušných úřadů a všechny lety jsou provozovány jako speciální. 
  • Tranzit není umožněn. 
  • Vnitrostátní letecká doprava a vnitrostátní pozemní doprava je obnovena, za dodržování hygienických opatření
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek