Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Severní Makedonie

31. květen 2020, aktualizováno 24. 10. 2021 (20:44)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Tranzit a vstup do Severní Makedonie je umožněn bez jakýchkoliv omezení.

Dne 1. 9. 2021 bude zavedena povinnost pro makedonské a cizí občany starší 18 let při vstupu a výjezdu do/ze Severní Makedonie předložit: potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (potvrzení/certifikát o očkování - minimálně první dávky nebo potvrzení/certifikát o prodělané nemoci COVID-19. do 45 dnů ode dne uzdravení nebo PCR testu do 72 hodin nebo antigenní test do 48 hodin). Makedonci, kteří nebudou moct předložit uvedené potvrzení, musí se podrobit 7 denní samoizolaci. Cizí občané, kteří budou tranzitovat přes zemi, bude umožněn tranzit maximálně do 5 hodin, pokud podepíší prohlášení při vstupu do země, které pak předají hraniční kontrole při výstupu ze Severní Makedonie.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru).

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou, nebo pro držitele diplomatické nóty MZV ČR o nemožnosti zajištění testu na přítomnost viru SARSCoV-2, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

VÝJIMKY PRO:

 • osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
 • osoby s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

  Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

 • osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:
 • a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

  b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

  Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

  Osoby do dovršení 12 let věku (od 31.7.): pro tyto osoby zůstává povinnost vyplnit před cestou příjezdový formulář; po vstupu na území ČR jsou povinny se do 5 dní podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

Opatření

Opatření

 • Byla zrušena povinnost nosit ochranné roušky na otevřených prostorech a v případě větší skupiny lidí.
 • Vstup do vnitřních prostor pohostinských zařízení (kavárny, bary apod.) je povolen jen do 30% kapacity, ve vnějších prostorách (jen do 50% kapacity) je povinné předložit potvrzení o bezinfekčnosti. Povinnost předložit potvrzení o bezinfekčnosti platí při vstupu do uzavřených častí obchodních center.
 • Zůstává povinnost nosit roušky v zavřených prostorech, ve veřejné dopravě, v taxi vozidlech, atd., dodržovat 2 m rozestupy.

Doprava

Doprava

 • Mezinárodní letiště ve Skopji i letiště Sv. Apoštola Pavla v Ochridu jsou otevřená, ale lety jsou stálé omezené.
 • Veřejná doprava a taxi v Severní Makedonii funguje neomezeně.
 • Možnost tranzitu přes Severní Makedonii do Řecka, je umožněn pouze na hraničním přechodu Bogorodica - Evzoni z řecké strany pouze v době mezi 6:00 a 22:00 hodinou (GMT+2). 

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek