Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Slovensko

26. květen 2020, aktualizováno 20. 10. 2021 (18:50)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Po příjezdu na Slovensko je povinná karanténa. Výjimku mají plně očkované osoby.

Pro všechny osoby starší 12let s výjimkou tranzitu a řidičů nákladní dopravy platí povinnost se registrovat v systému e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica). (Pozn.: Plně očkovaným osobám stačí se registrovat jednou za 6 měsíců.).

Neočkované osoby musí až na výjimky do izolace. Děti do věku 12 let + 2 měsíce se řídí režimem rodičů; děti od věku 12 let + 2 měsíce postupují jako osoby dospělé.

Děti do věku 12 let + 2 měsíce se řídí stejným režimem jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, resp. dospělé osoby, s nimiž tyto děti cestují (rodiče, prarodiče, vedoucí dětských skupin apod.). Tzn. pokud dítě mladší věku 12 let + 2 měsíce cestuje s dospělou osobou, která nenastupuje karanténu např. díky očkování, nemusí nastoupit karanténu ani toto dítě. Děti od věku 12 + 2 měsíce postupují jako nezávislé dospělé osoby.   

Úplná výjimka z povinnosti registrace a očkování platí i nadále pro tranzit a řidiče nákladní dopravy. 

Cestující musí mít potvrzení o úplném očkování (Certifikát o provedené vakcinaci)

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covid-19.

Opatření

Opatření

 • Otevřené jsou obchody i většina služeb (max. 1 osoba /15m2 s negativním testem) a hotely (v pokoji max. 2 osoby nebo osoby ze společné domácnosti, povinný je negativní test).
 • Ve všech interiérech s výjimkou domácnosti je povinné nosit respirátor FFP2.
 • V exteriérech je povinné nosit alespoň roušku, bez roušky je možné se pohybovat pouze tehdy, pokud vzdálenost od ostatních osob (z jiné domácnosti) je větší než 5m.

 • Na Slovensku platí tzv. COVID automat, který dělí slovenské okresy do čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci. Pro tyto čtyři stupně jsou stanovena různá omezení volného pohybu. Dle účelu jsou některé cesty možné bez testu (nákup potravin, testování apod.), jiné cesty jsou možné jen s testem ne starším 7, resp. 14 či 21 dnů (např. cesta do zaměstnání, na poštu apod.).
Doprava

Doprava

 • Hraniční přechody mezi ČR a SR jsou otevřené.
 • Hromadná doprava na území Slovenska funguje ve standardním režimu, pro její využití je nutné použít respirátor minimálně FFP2.

 • Slovensko zavrdlo třístupňový systém pro kontroly na hraničních přechodech:
 • V 1. zeleném stupni kontroly jen namátkové a všechny hraniční přechody otevřené.
 • Ve 2. oranžovém stupni (od 5.7.2021) budou probíhat intenzivní kontroly digitálních COVID průkazů a dalších dokladů na hraničních přechodech a v některých vlakových spojích. 
 • Ve 3. černém stupni by byly kontroly plošné a některé hraniční přechody uzavřené.
 • Ve 2.i 3. stupni má výjimku z kontrol nákladní doprava.

Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek