Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Slovensko

26. květen 2020, aktualizováno 23. 10. 2020 (09:02)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Slovensko přeřadilo Českou republiku mezi červené země. Osoby přijíždějící z České republiky se musí prokázat negativním testem na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica), nastoupit domácí karanténu a nejdříve 5. den se nechat otestovat. 

Z výše uvedené povinnosti izolace, registrace a testu platí výjimky přesně specifikované v Opatření ÚVZ SR. Z těchto výjimek uvádíme nejdůležitější:

 • řidiči nákladní, autobusové a železniční dopravy;
 • se souhlasem MZV SR osoby přijíždějící za účelem akutní diagnostiky a léčby vč. osob jim blízkých;
 • tranzit občanů členských států EU a jejich rodinných příslušníků přes území Slovenska do jiného členského státu EU; 
 • osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti;
 • zaměstnanců provozovatelů prvků kritické infrastruktury v odvětví energetiky a průmyslu
 • přeshraniční pracovníky do vzdálenosti 30 km od otevřeného hraničního přechodu
 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska studují nebo jedou vykonat přijímací zkoušky ke studiu, vč. jedné doprovázející osoby
 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu ve státech sousedících se Slovenskem, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky, vč. jedné doprovázející osoby;
 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice;
 • osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla.

Všechny tyto výjimky je nutno při namátkové kontrole doložit odpovídajícími doklady.

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR není nutný test ani karanténa.

Opatření

Opatření

Od soboty 24. října do neděle 1. listopadu 2020 platí na Slovensku zákaz vycházení. Výjimky ze zákazu vycházení:

 • v době od 1 do 5 hod ranní
 • cesta na testování, do zaměstnání a do školy (vč. doprovodu), na nezbytné nákupy základních životních potřeb v nejbližší prodejně, k lékaři, na poštu, do banky, pojišťovny, čistírny, autoservisu, na čerpací stanici apod.
 • cesta za účelem péče o osobu blízkou, péče o vlastní hospodářská zvířata, venčení domácích zvířat do 100 m od bydliště, účast na pohřbu blízké osoby
 • pobyt v přírodě v extravilánu obce v rámci okresu
 • návrat do místa bydliště do 25. října 2020.

Další opatření:

 • Ještě přísnější zákaz vycházení platí v okresech Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov.

 • Platí nouzový stav s účinností od 1. 10. 2020 na 45 dnů.
 • Restaurace a bary - provozovny veřejného stravování mohou od 15. 10. 2020 podávat jídlo a nápoje jen v exteriéru (terasy) anebo je zabalit zákazníkům s sebou.
 • Otevírací doba pro seniory - od 15. 10. 2020 mají senioři vyhrazeny hodiny pro nákup v obchodech s potravinami a v drogeriích od 9:00 do 11:00 hod.
 • Roušky - od 15. 10. 2020 se povinně nosí v intravilánu obcí a měst. V extravilánu obce či města nejsou povinné, např. v přírodě, pokud se jedná o členy společné domácnosti nebo pokud je vzdálenost od cizí osoby alespoň 5 metrů.

 • Slovensko plánuje celoplošné testování obyvatelstva. První kolo proběhne 30.10. - 1.11.2020, druhé kolo 6.-8.11.2020.
 • Testování se vztahuje i na cizince pobývající v době testování na území Slovenska.
Doprava

Doprava

 • Průjezd přes území Slovenské republiky z bezpečných zemí není nijak omezen.
 • Tranzit do / méně bezpečných zemí je omezen na 8 hodin, zastavovat lze pouze na čerpacích stanicích.
 • Není vyžadováno předložení testu na COVID-19, není podmíněn povinnou karanténou a doba pobytu/průjezdu není nijak omezena.

Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

21 / 9 / 2020

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ - ministerstvo zdravotnictví spustilo...

Ministerstvo zdravotnictví spustilo on-line příjezdový formulář. Je určen cestujícím ze zemí s vysokým rizikem...

Celý článek
aktualita

3 / 9 / 2020

Z Pardubického letiště létá pravidelná linka do Kyjeva a Lvova...

Maďarský letecký dopravce WIZZAIR zahájil 1. září 2020 nové pravidelné linky z pardubického letiště do ukrajinských destinací Kyjeva a Lvova každé úterý, čtvrtek a sobotu.

Celý článek