Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Slovensko

26. květen 2020, aktualizováno 26. 7. 2021 (09:29)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Po příjezdu na Slovensko je povinná karanténa. Výjimku mají plně očkované osoby.

Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica). (Pozn.: Plně očkovaným osobám stačí se registrovat jednou za 6 měsíců.).

Neočkované osoby musí až na výjimky do izolace. Děti mladší 18 let se řídí režimem rodičů.

Úplná výjimka z povinnosti registrace a očkování platí i nadále pro tranzit a řidiče nákladní dopravy.

Přeshraničním pracovníkům stačí mít kromě registrace negativní PCR test ne starší 7 dnů (tato výjimka platí pouze do 31.8.2021). 

Cestující musí mít potvrzení o úplném očkování (Certifikát o provedené vakcinaci)

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující mohou z těchto zemí do ČR přijet bez jakýchkoliv omezení.

Opatření

Opatření

 • Otevřené jsou obchody i většina služeb (max. 1 osoba /15m2 s negativním testem) a hotely (v pokoji max. 2 osoby nebo osoby ze společné domácnosti, povinný je negativní test).
 • Ve všech interiérech s výjimkou domácnosti je povinné nosit respirátor FFP2.
 • V exteriérech je povinné nosit alespoň roušku, bez roušky je možné se pohybovat pouze tehdy, pokud vzdálenost od ostatních osob (z jiné domácnosti) je větší než 5m.

 • Na Slovensku platí tzv. COVID automat, který dělí slovenské okresy do čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci. Pro tyto čtyři stupně jsou stanovena různá omezení volného pohybu. Dle účelu jsou některé cesty možné bez testu (nákup potravin, testování apod.), jiné cesty jsou možné jen s testem ne starším 7, resp. 14 či 21 dnů (např. cesta do zaměstnání, na poštu apod.).
Doprava

Doprava

 • Hraniční přechody mezi ČR a SR jsou otevřené.
 • Hromadná doprava na území Slovenska funguje ve standardním režimu, pro její využití je nutné použít respirátor minimálně FFP2.

 • Od 5.7.2021 zavádí Slovensko třístupňový systém pro kontroly na hraničních přechodech:
 • V 1. zeleném stupni (do 4.7.2021) jsou kontroly jen namátkové a všechny hraniční přechody otevřené.
 • Ve 2. oranžovém stupni (od 5.7.2021) budou probíhat intenzivní kontroly digitálních COVID průkazů a dalších dokladů na hraničních přechodech a v některých vlakových spojích. 
 • Ve 3. černém stupni by byly kontroly plošné a některé hraniční přechody uzavřené.
 • Ve 2.i 3. stupni má výjimku z kontrol nákladní doprava.

Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek