Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Slovinsko

31. květen 2020, aktualizováno 15. 4. 2021 (10:31)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Pro cestující z České republiky po příjezdu do Slovinska platí povinnost nastoupit 10-ti denní karanténu nebo předložit negativní PCR  test (ne starší než 48 hodin od odebrání vzorku), kterým lze karanténu nahradit. Test musí být proveden v zemi EU nebo Schengenského prostoru. V případě, že na dokumentu s výsledky testu není uveden čas odebrání vzorků, počítá se lhůta od data vydání výsledku. Předkládané testy mohou být v českém jazyce, za podmínky, že je z dokumentu patrné, kdy, komu a s jakými výsledky byl proveden. Předložení negativního výsledku testu možné nahradit potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19 nebo o obdržení dvou dávek vakcíny

Podmínky pro návrat do ČR: Při návratu veřejnou či individuální dopravou: Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a doložit písemné potvrzení o negativním výsledku PCR testu (ne starší 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší 24 hodin).  Nejdříve 5 dnů od příjezdu je nutné absolvovat PCR test provedený v ČR. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace. 
Opatření

Opatření

  • Od 1. 4. 2021 je ve Slovinsku zaveden vnitrostátní lockdown, vč. omezení pohybu po území, zákazu shromažďování, omezení veřejné dopravy, uzavření některých obchodů apod.
  • Uzavírají se galerie, muzea, knihovny a archivy.
  • Zákaz cestování mezi slovinskými regiony.
  • Dodržovat hygienické standardy, zejména dezinfekce rukou a povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech, venkovních prostorech a ve veřejných dopravních prostředcích.
  • Dodržování rozestupu 1,5 m.
  • V celém Slovinsku platí zákaz shromažďování.

Doprava

Doprava


  • Od 15.12.2020 je na území Slovinské republiky obnovena veřejná pravidelná osobní doprava, stálá nepravidelná osobní doprava, příležitostná osobní doprava a veřejná železniční osobní doprava. Hromadná veřejná doprava funguje podle nedělního / svátečního jízdního řádu. Vozidla hromadné dopravy mohou být naplněna nejvýše do poloviny své kapacity. Uvnitř vozidel platí povinnost nošení roušek a dezinfekce rukou. Funguje rovněž osobní doprava a taxislužby.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek