Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Španělsko

29. květen 2020, aktualizováno 13. 1. 2021 (11:03)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z rizikových oblastí negativní výsledek PCR (TMA nebo jiného založeného na odpovídajících molekulárních technikách - nejedná se o test antigenní) testu na COVID-19. Výsledek testu se nevyžaduje od osob mladších 6 let!  Pro potřeby vymezení rizikových oblastí Španělsko aplikuje "semafor" založený na údajích Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC). V souladu s ním je za rizikovou oblast považována i Česká republika. 

Požadavek na test neplatí pro osoby zdržující se pouze v tranzitním prostoru kteréhokoliv španělského letiště s následnou cestou do jiné země.

Test je nutné podstoupit v zemi původu cestovatele a ve chvíli příjezdu do Španělska nesmí být starší než 72 hodin. Před nastoupením cesty do Španělska v rámci vyplňování sanitárního dotazníku je nutné odpovědět na otázku, zda dotyčná osoba má odpovídající negativní výsledek testu. Při kontrole na španělském letišti či v přístavu může být tento výsledek testu vyžadován. Španělské úřady vyžadují, aby se jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny). Dokument musí povinně obsahovat celé jméno osoby, číslo osobního dokladu, se kterým osoba cestuje a uvedla jej v sanitárním dotazníku, datum realizace testu, identifikace instituce realizující test, využitou techniku testování a negativní výsledek. V případě, že výsledek testu při kontrole předložen nebude, bude osoba na letišti podrobena antigenovému testu a bude jí uložena finanční sankce. Součástí kontroly při příletu či příjezdu po moři je též změření tělesné teploty (max. 37,5 °C). V případě, že výsledek testu při kontrole předložen nebude, bude osoba na letišti podrobena antigenovému testu a může jí být uložena finanční sankce v řádu stovek až tisíců Euro.

Před příletem do Španělska je při využití letecké dopravy nutné vyplnit zvláštní formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SpTH (SPAIN TRAVEL HEALTH). Vyplnění je možné až po přidělení sedadla v letadle, tedy po check-in, neboť formulář vyžaduje i údaj k místu v letadle. Následně po odeslání formuláře je obratem obdržen QR kód, který se pak po příletu do Španělska předkládá sanitárním orgánům na letišti. V případě, že se elektronické vyplnění nezdaří, je akceptován též formulář v tištěné podobě, který je k dipozici k vyplnění po příletu na letišti (má se nicméně jednat jen o výjimečné případy). V případě pozemní dopravy se formulář nevyplňuje.

Pro ubytování se v turistických zařízeních kdekoliv na Kanárských ostrovech je pro všechny osoby starší 6 let nutné předložit negativní výsledek testu na covid-19. Turisté mohou na Kanárské ostrovy včetně ostrova Tenerife přijíždět a řídit se stanovenými pravidly. Již při příletu je povinností mít osvědčení o PCR či TMA testu na covid-19 (nikoliv antigenní test). Tato povinnost vychází z celostátní úpravy, která je nadřazena ustanovením na úrovni autonomních oblastí. 

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

Po příletu z Kanárských ostrovů: Pokud cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) nepobývali před vstupem do ČR déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území červených zemí dle semaforu MZ ČR, mohou přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář. Cizinci, kteří do ČR přijíždějí za prací či studiem, budou muset před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v ČR předložit negativní PCR test.

Opatření

Opatření

 • Ve Španělsku platí povinnost nošení roušek či respirátorů pro všechny osoby starší 6 let v otevřených i uzavřených veřejných prostranstvích a prostorách, bez ohledu na to, zdali lze dodržovat odstup 1,5 metrů.
 • Na celém území s výjimkou Kanárských ostrovů platí noční zákaz vycházení mezi 23:00 a 06:00 hodin (jednotlivé autonomní oblasti mohou přesnou dobu pozměnit max. o jednu hodinu).
 • Povinné je i nošení roušek v MHD.
 • Výjimky se vztahují např. na osoby s dýchacími problémy, individuální sport či jiné mimořádné okolnosti. 
 • Pravidla mohou vlády jednotlivých autonomních oblastí Španělska kdykoliv zpřísnit, což se také od počátku srpna 2020 děje. 
 • Od poloviny srpna 2020 je postupně v celém Španělsku zaváděn zákaz kouření na veřejnosti, kde není možné zachovat odstup alespoň 2 m. 
 • Podobně je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti doprovázená shlukováním osob.
 • Informace k platným opatřením v průběhu vánočních svátků najdete na vládním webu.

Doprava

Doprava

 • Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR je obnovováno.
 • Funguje pravidelné letecké spojení mezi Madridem a Barcelonou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt, Paříž, Brusel či Amsterdam, s dalším přestupem do Španělska.
 • Některé autonomní oblasti omezují pohyb (včetně silnic) osob do/z nejpostiženějších měst či městských částí, a to včetně např. hlavního města Madridu

Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

30 / 12 / 2020

Lyžařská sezóna v zahraničí začne většinou v lednu,...

Vzhledem k výrazně omezeným možnostem cestování kvůli pandemii koronaviru utrpí i letošní lyžařská sezóna. Aktuálně...

Celý článek
aktualita

23 / 12 / 2020

obnovenÍ letŮ z Velké Británie do ČR

Od 12:00 jsou obnoveny přímé letecké spoje z Británie do ČR. Na základě francouzsko-britské vládní dohody je od středečního rána 23. 12. umožněna také nákladní přeprava i přeprava osob (občanů EU)...

Celý článek