Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Španělsko

29. květen 2020, aktualizováno 23. 7. 2021 (14:22)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Do Španělska je možné cestovat, a to i za účelem turismu.

Pro cestující z ČR platí pouze povinnost vyplnění zvláštního sanitárního online formuláře a obdržení tzv. QR kódu, který musí být předložen letecké společnosti a kontrolním sanitárním orgánům na španělských letištích. Je nutné ověřit si u leteckých společností, zda ony samy nemají některé další požadavky pro přepravu, jako např. negativní testy!

Zvláštní sanitární formulář se vyplňuje výhradně elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH

Na pozemní dopravu se nevztahuje povinnost předložení příjezdového formuláře a QR kódu. Pouze osoby přijíždějící do Španělska pozemní dopravou z některé z rizikových oblastí Francie zemí nově musí předložit jedno z výše uvedených potvrzení (o kompletním očkování, prodělané nemoci či o negativním výsledku testu). Tato povinnost se ovšem nevztahuje na osoby pouze tranzitující těmito rizikovými oblastmi na cestě do Španělska.

Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z rizikových oblastí (mezi která aktuálně patří i Česká republika) kromě QR kódu rovněž jedno z následujících potvrzení:

 • potvrzení o dokončeném očkování - vystavené úřady země původu, pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky očkování. Španělské úřady akceptují očkování kteroukoliv z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení očkované osoby, datum završení očkování (aplikace poslední dávky), druh vakcíny, počet aplikovaných dávek, země a úřad vydávající potvrzení.
 • potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 - akceptovány jsou jak NAAT testy na přítomnost RNA kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR testy), tak i antigenní testy zahrnuté do společného seznamu publikovaného Evropskou komisí na základě doporučení Rady 2021/C 24/01, přičemž potvrzení o výsledku NAAT (PCR) testu nesmí být starší než 72 hodin a výsledek antigenního testu ne starší než 48 hodin v okamžiku vstupu na území Španělska. Tato lhůta je počítána od okamžiku odebrání vzorku. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku, druh testu a země vystavující potvrzení.
 • potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 - akceptovány budou potvrzení vystavená oprávněnými úřady či lékaři minimálně 11 dní po prvním odhalení nemoci pozitivním PCR testem. Toto potvrzení je platné maximálně 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení jeho držitele, datum odebrání vzorku prvního pozitivního RT-PCR testu, druh realizovaného testu (RT-PCR) a země vydávající potvrzení.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

Baleárské ostrovy jednostranně avizovaly, že zavádějí pro všechny organizované skupiny nad 20 osob povinnost prokázat očkování, bezinfekčnost nebo negativní PCR test (48 hodin). Na individuální cesty se toto nevztahuje.

Podmínky pro návrat do ČR:

Kontinentální Španělsko a Kanárské ostrovy (červená zóna): Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář. V případě cesty do ČR veřejnou dopravou cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR). Potvrzení o provedeném testu bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty. Po příjezdu do ČR se každý cestující (individuální i hromadnou přepravou) samoizoluje, nejpozději 5. den po příjezdu na území ČR má povinnost na vlastní náklady podrobit se RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2.

Baleárské ostrovy (oranžová zóna):  Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář. V případě cesty do ČR veřejnou dopravou cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR).

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost postoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději pátý den po příjezdu do ČR.

Opatření

Opatření

 • Po šesti měsících skončila platnost nouzového stavu na celém území Španělska.
 • Nově je upravena bezpodmínečná povinnost nošení roušek či respirátorů ve venkovních prostorách.
 • Nové vládní nařízení umožňuje nepoužívat zakrytí úst a nosu ve venkovních prostorách, kde je možné zachovat bezpečný odstup alespoň 1,5 m od osob, které nejsou členy stejné domácnosti.
 • Ochrana dýchacích cest je tak povinná ve všech uzavřených prostorách s přístupem veřejnosti, ve všech otevřených prostorách bez možnosti zachovávat 1,5 metrový odstup od ostatních osob, ve všech dopravních prostředcích (letadla, autobusy, vlaky, lanovka, taxi), jakož i na nástupištích a zastávkách.
 • V případě Baleárských a Kanárských ostrovů bude i nadále při příjezdu vyžadován negativní PCR test.
 • Rovněž tak až na několik výjimek (Baleárské a Kanárské ostrovy, Valencia, Navarra) končí zákazy nočního vycházení.
 • Jednotlivé autonomní oblasti si po svém upravují uzavírací hodiny restaurací, barů a zábavních podniků, jakož i jejich maximální obsazenost.
 • Taktéž některé autonomie i nadále omezují maximální počty osob při jejich setkávání.
 • V této chvíli je tak třeba sledovat komunikační kanály všech autonomních vlád, kde budou aktuální opatření zveřejňovány.

Doprava

Doprava

 • Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR funguje v omezené míře (např. Barcelona, Malaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Fuerteventura).
 • Funguje nicméně pravidelné letecké spojení mezi Prahou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt či Amsterdam, s dalším přestupem do Španělska. 
 • Upozorňujeme na požadavek nizozemských úřadů být při cestě přes letiště v Nizozemsku (i při leteckém tranzitu) vybaven negativním výsledkem PCR testu (více viz web nizozemské vlády).
 • Vnitrostátní doprava ve Španělsku funguje, eventuálně s nižší frekvencí a při splnění sanitárních opatření.

Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek