Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Srbsko

31. květen 2020, aktualizováno 24. 10. 2021 (20:44)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Je možno cestovat za jakýmkoli účelem včetně turistiky.

Při vstupu do Srbska vyžadován od všech cizinců negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin (provedený laboratoří v zemi, odkud cizinec cestuje, 48 hodin se počítá od data vydání výsledku, nikoliv od provedení odběru). Opatření bude zrušeno až v případně výrazného zlepšení epidemiologické situace.

Nařízení předložit test se nevztahuje na:

 • držitele digitálního covidového certifikátu s informací o provedeném očkování vydaného Českou republikou;
 • cizí občany, kteří mají v Srbsku povolen přechodný nebo trvalý pobyt;
 • cizince, kteří přes Srbsko tranzitují, pokud doba jejich tranzitu přes Srbsko nepřesáhne 12 hodin;
 • osoby tranzitující přes mezinárodní letiště v Srbsku, posádky letadel s cílovou destinací v Srbsku a posádky tranzitující;
 • osoby, které byly plně naočkovány v Srbsku, Maďarsku, Slovinsku, Turecku, Řecku, Izraelem nebo SAE;
 • děti do 12 let;

 • mladé lidi od 12 do 18 let, pokud během 48 hodin od příjezdu do Srbska předloží územně příslušnému závodu pro veřejné zdraví výsledek PCR nebo antigenního testu provedeného srbskou referenční laboratoří aj.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace. 

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Výjimky pro:

 • Očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie, s tím, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní (zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář).
 • Osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 - od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní (zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář).
 • Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.
 • Osoby ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.
Opatření

Opatření

 • Povinné nošení ochranných roušek v dopravě a ve všech uzavřených prostorách (např. na poštách, v obchodech, veřejných institucích, nákupních centrech, atd.). 
 • Nošení roušek je povinné i mimo uzavřené prostory v případě, že se nelze vyhnout kontaktu s dalšími lidmi.
 • Povinnost nosit roušku se vztahuje na děti starší 4 let.
 • Povinný rozestup osob minimálně metr a půl.
Doprava

Doprava

 • Meziměstská doprava i městská hromadná doprava obnovily provoz.
 • Provoz letiště v Bělehradě byl též obnoven.
 • Letecká společnost Air Serbia oznámila obnovení přímých letů do Prahy a zpět.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek