Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Srbsko

31. květen 2020, aktualizováno 6. 8. 2020 (10:24)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Od 22.5. je umožněn vstup na území Srbska všem cizincům bez omezení. Není vyžadováno předchozí povolení ani test na covid-19. Po vstupu již není nařizována karanténa.

Od 3.7. byla vyhlášena mimořádná situace v Bělehradě.   

Od 13.7. je Srbsko z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví vyřazeno ze seznamu bezpečných zemí. Občané ČR cestující ze Srbska se musejí prokázat negativním testem nebo nastoupit karanténu. Cizinci mohou vstupovat do ČR pouze na základě výjimek Ministerstva zdravotnictví.

Podmínky pro návrat do ČR: Pro občany ČR (s bydlištěm v ČR) a rezidenty v ČR je nutný test nebo karanténa.

Opatření

Opatření

  • Při pohybu venku není nutno nosit roušku. Pokud není dodržen odstup 2 metry od další osoby, je nutno si roušku nasadit.
  • Od 23. 6. 2020 je opět zavedeno povinné nošení ochranných roušek v městské a meziměstské dopravě. Cestujícím, kteří roušku nemají nasazenou, nebude povoleno nastoupit do vozidla. V ostatních uzavřených prostorech (pošta, obchody apod.) je nošení roušek doporučeno.
  • Počet osob v uzavřených prostorech nesmí překročit 50 osob, v otevřených prostorech 100 osob.
  • Od 1.7. byla vyhlášena mimořádná situace v Novém Pazaru, Tutinu, Kragujevaci a Vranji. V těchto městech bylo v otevřených a uzavřených prostorech zakázáno shromažďování přes 5 osob pokud není možné zajistit dostatečný rozestup, zároveň platí i zákaz organizování oslav a sportovních a zábavných akcí.
  • Pohostinská zařízení nesmí mít otevřeno od 23 do 6 hod.
Doprava

Doprava

  • Provoz letiště v Bělehradě byl obnoven zatím pouze částečně.
  • Meziměstská doprava i městská hromadná doprava obnovily provoz.
  • Českým občanům se doporučuje pro cestu ze Srbska do ČR využít trasu přes Maďarsko a Rakousko, případně přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko. Před cestou je nutno zkontrolovat aktuální situaci na webových stránkách velvyslanectví ČR v uvedených zemích.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

26 / 7 / 2020

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR, mohou nyní...

Jde o další krok v postupném rozvolňování cestování s cílem umožnit setkání partnerům odloučeným v důsledku...

Celý článek
aktualita

22 / 7 / 2020

maledivy znovu otevřely hranice pro turisty

Na Maledivách byla částečně uvolněna opatření a na ostrovy je možné znovu cestovat i ze zahraničí. 

Celý článek