Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Srí Lanka

5. červen 2020, aktualizováno 10. 10. 2021 (09:04)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Srí Lanka obnovila mezinárodní přílety s omezenou kapacitou 75 cestujících na palubě každého letadla, kteří nejsou součástí "Sri Lanka Tourism Bio Bubble Route".

Po příletu na letiště v Colombu budou cestující povinni absolvovat PCR test a zaplatit si jej (40,- USD). Zároveň budou muset počkat na výsledek testu (cca 3 hodiny). V případě, že výsledek testu bude negativní, nebudou již muset cestující přejíždět do hotelu Level 1, ale budou moci odjet do jakéhokoli ubytovacího zařízení na Srí Lance.

Všichni občané ČR si před cestou na Srí Lanku musí obstarat tzv. elektronickou cestovní autorizaci ETA, a to prostřednictvím portálu http://www.eta.gov.lk/slvisa/. ETA je doručena cestujícímu e-mailem ještě před cestou na Srí Lanku.

Plně očkovaní cestující, kteří cestují na Srí Lanku s negativní výsledkem PCR testu, jsou od popříletového PCR testu osvobozeni a mohou volně cestovat do jakéhokoli hotelu bez nutnosti absolvovat karanténu. Plně očkovaní cestující musí disponovat dokladem o ukončeném kompletním očkování. Dokument musí být v angličtině a musí v něm být uveden název vakcíny a data očkování. Tento doklad se uznává pouze v případě, že od poslední dávky absolvovaného očkování uplynulo minimálně 14 dní. 

Za splnění přesně daných podmínek je možno upustit od karantény také v případě osob, které prodělaly covid-19, byli očkovaní alespoň jednou dávkou vakcíny a mají potvrzení o dostatečné výši protilátek. 

Neočkovaní cestující jsou povinni strávit 14 dní povinné karantény v karanténním hotelu, karanténním středisku nebo v hotelu s certifikátem Safe and Secure 1. úrovně. Seznam určených karanténních hotelů (Hotel / Safe & Secure Certified Level 1 Hotel) je uveden na webové stránce https://srilanka.travel/helloagain/documents/Level1Hotels/Level1HotelListt.pdf. Cestující budou přepraveni do karanténních míst vládními úřady nebo příslušným hotelem. Nelze používat žádnou veřejnou dopravu. Z karantény jsou po 14 dnech propuštěni pouze v případě, že budou mít negativní výsledky PCR testů provedených v den příjezdu a také mezi 12. a 14. dnem pobytu v karanténě. Testy si hradí cestující. 

Zcela zakázáno (s výjimkou speciálních povolení) je přicestování na Srí Lanku všech cestujících, kteří v posledních 14 dnech navštívili Jihoafrickou republiku, Angolu, Botswanu, Lesotho, Mozambik, Namibii, Svazijsko, Zambii, Zimbabwe a státy jižní Ameriky (Argentina, Bolívie, Brazílie Chile, Kolumbie, Ekvádor, Falklandské ostrovy, Francouzská Guyana, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay a Venezuela). Zákaz platí i pro cestující, kteří přes tyto destinace v posledních 14 dnech jen tranzitovali. Speciální povolení schvaluje srílanské MZV (entry.permission@mfa.gov.lk) a následně Úřad pro civilní letectví. Cestující jsou povinni absolvovat dvoutýdenní karanténu, přičemž 10. den pobytu v karanténě absolvují další PCR test. Podmínkou ukončení karantény je další, závěrečný PCR test. 

Letecký tranzit přes letiště Colombo je povolen za podmínky, že doba od plánovaného příletu do plánovaného odletu nepřesáhne 12 hodin a že cestující má letenku na následný let.

Celkové shrnutí podmínek, za nichž lze aktuálně cestovat na Srí Lanku, jsou uvedeny na stránkách Úřadu pro rozvoj cestovního ruchu na Srí Lance (Sri Lanka Tourism Development Authority – SLTDA

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covid-19. Podrobnosti a další výjimky najdete v ochranném opatření. 

Opatření

Opatření

 • Od 1.10. byl zrušen celostátní lockdown. Nadále však bude platit řada restriktivních opatření.
 • Zrušen byl karanténní zákaz vycházení, opouštět domácnost je však povoleno pouze za účelem zaměstnání, zdraví a nákupu nezbytného zboží a služeb.
 • Nadále nebude povoleno cestovat mezi provinciemi.
 • Zakázána jsou veřejná shromáždění.
 • Vnitřní a venkovní večírky, shromáždění a festivaly nebudou zatím během října povoleny.
 • Obchodní centra budou fungovat pod dohledem regionálních zdravotních úředníků, stejně tak trhy a mobilní prodejci. 
 • Restaurace mohou až do 15. října provozovat venkovní provoz, poté mohou mít otevřeny i vnitřní prostory 30% kapacitou.
 • V restauracích však nebude povoleno podávat alkohol.
 • Maloobchodní prodejny a supermarkety mohou fungovat s 10% kapacitou do 15. října a poté s 20% kapacitou.
 • Kina zůstávají zavřená. Kadeřnictví mohou fungovat na základě objednávek. 
 • Všechny osoby starší 30 let jsou povinny nosit sebou při návštěvě veřejných míst očkovací průkazy. 
 • Pro zahraniční turisty bylo znovu otevřeno několik turisticky atraktivních míst. Patří mezi ně Chrám posvátného zubu, botanické zahrady Peradeniya, národní parky Yala, Horton Plains a Minneriya, sloní sirotčinec Pinnawala, safari park Ridiyagama, Mirissa a Sinharaja. 

 • Obecně platí povinnost nosit na veřejných místech po celou dobu roušku a udržovat sociální odstup nejméně dvou metrů mezi dvěma osobami. 

Doprava

Doprava

 • Letecká doprava na Srí Lanku a ze Srí Lanky funguje s omezenou kapacitou využití letadel.
 • Platí zákaz dopravy mezi provinciemi.
 • Cestovat mezi provinciemi je povoleno pouze zdravotnickým službám, policii, úředníkům státního sektoru při nezbytných oficiálních návštěvách, distributorům nezbytných dodávek, poskytovatelům základních služeb a dopravě nákladu a cestování do a z přístavů vstupu a výstupu.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek