Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Srí Lanka

5. červen 2020, aktualizováno 14. 9. 2022 (08:10)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Cestování na Srí Lanku je možné.

Všichni občané ČR si před cestou na Srí Lanku musí obstarat tzv. elektronickou cestovní autorizaci ETA (vzor viz, a to prostřednictvím portálu http://www.eta.gov.lk/slvisa/. ETA je doručena cestujícímu e-mailem ještě před cestou na Srí Lanku. Vízum je možné získat i po příletu na přepážce "On Arrival" v ceně 35 USD.

Příchozí cestující jsou považováni za plně očkované, pokud uplynuly dva týdny od kompletního očkování. Děti ve věku 12 – 18 let jsou považovány za plně očkované, pokud od podání jedné dávky vakcíny Pfizer uplynuly alespoň dva týdny. Za plně očkovanou bude považována také osoba, která prodělala očkování pouze jednou dávkou, před kterou či po které po které prodělala onemocnění covid-19. Musí ale mít diagnostickou kartu či jiný ověřitelný důkaz o prodělané nemoci. 

Celkové shrnutí podmínek, za nichž lze aktuálně cestovat na Srí Lanku, jsou uvedeny na stránkách Úřadu pro rozvoj cestovního ruchu na Srí Lance (Sri Lanka Tourism Development Authority – SLTDA

Podmínky pro návrat do ČR: Vzhledem k aktuální situaci šíření onemocnění covid-19 a jeho dopadům Ministerstvo zdravotnictví ČR ruší s účinností od 9. dubna 2022 všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí.

Doporučujeme před cestou prověřit podmínky přepravní společnosti, které mohou být odlišné.

Opatření

Opatření

  • Zrušena byla většina restriktivních opatření, které upravovala provoz restauračních zařízení, obchodů, služeb, svateb a pod.
  • Nošení roušek venku je opět povinné, nadále zůstává povinné i ve veřejné dopravě a v obchodech.
  • Očkované osoby mohou volně cestovat do jakéhokoli hotelu bez nutnosti absolvovat karanténu. Musí disponovat dokladem o ukončeném kompletním očkování. Dokument musí být v angličtině a musí v něm být uveden název vakcíny a data očkování. Tento doklad se uznává pouze v případě, že od poslední dávky absolvovaného očkování uplynulo minimálně 14 dní. V případě příznaků nákazy jsou však i očkované osoby povinny podrobit se PCR testu.
  • S ohledem na nedostatek deviz bylo rozhodnuto, že registrovaná ubytovací zařízení jsou při platbách povinna přijímat pouze devizy, pokud jde o služby poskytované osobám s bydlištěm mimo Srí Lanku. Povolena je nadále platba prostřednictvím platební karty. Při platbě v ubytovacích zařízeních v místní měně musí být prokázán původ měny.

Upozorňujeme na možné komplikace související s ekonomickou krizí v zemi, kterým by mohli při cestách na Srí Lanku čelit, a to zejména v případě individuální turistiky. Jedná se zejména o akutní nedostatek pohonných hmot, kdy čekací doby na čerpacích stanicích dosahují mnoha hodin. Hrozí také omezení služeb stravovacích zařízení v důsledku nedostatku plynových láhví užívaného v restauracích. Důsledkem energetické krize v zemi dochází rovněž k častějším výpadům elektřiny v řádu několika hodin denně.

Doprava

Doprava

  • V důsledku opětovně vyhlašovaných zákazů vycházení a rušení letů mezinárodních dopravců může být pohyb po ostrově a jeho opuštění značně komplikované.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

13 / 9 / 2022

Jaká jsou aktuální opatření po návratu ze zahraničí?

Aktuálně Ministerstvo zdravotnictví ČR zrušilo všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po...

Celý článek
aktualita

11 / 9 / 2022

Do Egypta na podzim nejen za poznáním, ale i za...

Egypt je arabskou zemí přitahující turisty svými památkami, dovolená v Egyptě je také rájem pro potápěče hledající korálové útesy.

Celý článek