Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Švédsko

30. květen 2020, aktualizováno 26. 7. 2021 (10:16)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Všichni cizinci občané EU starší 18 let přicestovat Švédska pokud se prokáží jedním z níže uvedených dokumentů:

 • osvědčení o negativním testu na probíhající infekci covid-19 (antigenní test, PCR test, TMA-test, LAMP-test), který byl proveden nejdéle 72 hodin před překročení švédské hranice pokud cestují ze země EU/EHP
 • EU Digital COVID Certificate - vaccine certificate - očkovací certifikát v jazyce vydávající země a v anglickém jazyce v digitální nebo papírové formě musí obsahovat QR kód, osobní údaje očkované osoby, údaje o vakcíně a číslo očkovací dávky. Vstup bude povolen pokud uplynulo nejméně 14 dní od první očkovací dávky. Akceptovány budou vakcíny schválené podle nařízení (EU) 726/2004 a vakcíny schválené WHO pro urgentní případy.
 • EU Digital COVID Certificate - recovery certificate - certifikát o prodělání infekce SARS-CoV-2 vydaný profesionálním zdravotníky nebo jinými kvalifikovanými profesionály na testování. Certifikát owvědčující zotavení z infekce SARS-CoV-2 musí být vystavený nejdříve 11 dní po pozitivním testu a je platný maximálně 180 dní od tohoto prvního pozitivního testu.

Povinnost prokázat se výše uvedenými dokumenty platí pro každý vstup na území Švédska včetně tranzitu přes švédské území.

V souvislosti s výskytem nové mutace viru je aktuálně omezen vstup na území Švédska z Velké Británie. Do Švédska jsou vpuštěny pouze osoby, na které se vztahují výjimky. Výjimky se vztahují na osoby, které ve Švédsku žijí nebo pracují.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující mohou z této země do ČR přijet bez jakýchkoliv omezení.

 • Cestující musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář. Potvrzení o jeho vyplnění předloží na vyžádání hraniční kontrole.
 • Cestující absolvuje test, přičemž test je možné absolvovat buďto před zahájením cesty do ČR, nebo nejpozději 5 dní po návratu do ČR – rozhodnutí je na cestujícím.
Opatření

Opatření

 • Švédské úřady nevyhlásily plošná omezení s výjimkou zákazu hromadných akcí nad 8 osob.
 • Doporučují dodržování bezpečné vzdálenosti 2 m mezi lidmi na veřejnosti.
 • Švédské úřady doporučují po příjezdu do Švédska zůstat v karanténě/izolaci nejméně po dobu 7 dnů a 5. den po vstupu na území podstoupit test na covid-19.
Doprava

Doprava

 • Doprava po Švédsku není omezena.
 • Letecké spojení mezi ČR a Švédskem je možné se společností ČSA, Norvegian, Ryanair.
 • Pro potřeby tranzitu přes Německo a Polsko si ověřte aktuální informace na velvyslanectví ČR v příslušné zemi.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Zajímavé odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek