Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Švédsko

30. květen 2020, aktualizováno 7. 10. 2021 (09:21)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Všichni cizinci občané EU starší 18 let přicestovat Švédska pokud se prokáží jedním z níže uvedených dokumentů:

  • osvědčení o negativním testu na probíhající infekci covid-19 (antigenní test, PCR test, TMA-test, LAMP-test), který byl proveden nejdéle 72 hodin před překročení švédské hranice pokud cestují ze země EU/EHP
  • EU Digital COVID Certificate - vaccine certificate - očkovací certifikát v jazyce vydávající země a v anglickém jazyce v digitální nebo papírové formě musí obsahovat QR kód, osobní údaje očkované osoby, údaje o vakcíně a číslo očkovací dávky. Vstup bude povolen pokud uplynulo nejméně 14 dní od první očkovací dávky. Akceptovány budou vakcíny schválené podle nařízení (EU) 726/2004 a vakcíny schválené WHO pro urgentní případy.
  • EU Digital COVID Certificate - recovery certificate - certifikát o prodělání infekce SARS-CoV-2 vydaný profesionálním zdravotníky nebo jinými kvalifikovanými profesionály na testování. Certifikát owvědčující zotavení z infekce SARS-CoV-2 musí být vystavený nejdříve 11 dní po pozitivním testu a je platný maximálně 180 dní od tohoto prvního pozitivního testu.

Povinnost prokázat se výše uvedenými dokumenty platí pro každý vstup na území Švédska včetně tranzitu přes švédské území.

V souvislosti s výskytem nové mutace viru je aktuálně omezen vstup na území Švédska z Velké Británie. Do Švédska jsou vpuštěny pouze osoby, na které se vztahují výjimky. Výjimky se vztahují na osoby, které ve Švédsku žijí nebo pracují.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář.

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace.

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covid-19.

Opatření

Opatření

  • Švédské úřady nevyhlásily plošná omezení s výjimkou zákazu hromadných akcí nad 8 osob.
  • Doporučují dodržování bezpečné vzdálenosti 2 m mezi lidmi na veřejnosti.
  • Švédské úřady doporučují po příjezdu do Švédska zůstat v karanténě/izolaci nejméně po dobu 7 dnů a 5. den po vstupu na území podstoupit test na covid-19.
Doprava

Doprava

  • Doprava po Švédsku není omezena.
  • Letecké spojení mezi ČR a Švédskem je možné se společností ČSA, Norvegian, Ryanair.
  • Pro potřeby tranzitu přes Německo a Polsko si ověřte aktuální informace na velvyslanectví ČR v příslušné zemi.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Zajímavé odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek