Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Švýcarsko

30. květen 2020, aktualizováno 7. 10. 2021 (11:04)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Cestující z České republiky musí před vstupem vyplňovat elektronický příjezdový formulář. Ti, kteří nemají certifikát o očkování nebo o prodělání nemoci, musí předkládat negativní výsledek testu a po 4 až 7 dnech podstoupit druhý test ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku. V případě, že je pobyt cizince ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku kratší než 4 dny, není druhý test nutný.

Švýcarský seznam rizikových zemí a oblastí, u kterých je nutné při příjezdu do Švýcarska nebo Lichtenštejnska předkládat negativní výsledek PCR testu či nastoupit do karantény, je k dispozici na webu: Bundesamt für Gesundheit BAG. Vycházejí z něj i lichtenštejnské úřady.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covid-19.

Opatření

Opatření

 • Povinnost nosit roušky ve venkovních prostorách neplatí.
 • Zachována zůstává v některých vnitřních prostorách, např. v MHD, v restauracích, maloobchodě, apod.
 • Přístup do vnitřních prostor restaurací a barů, kde se konzumuje na místě, musí být omezen na osoby starší 16 let s platným certifikátem. Pro hosty již neexistují žádná omezení, například žádný požadavek na ochranu dých. cest. Toto nařízení se vztahuje také na hotelové restaurace (nikoli však pouze na přenocování v hotelu).
 • Veškeré obchody a služby fungují standardně. Při jejich návštěvě je třeba dodržovat běžná hygienická a sociální opatření (roušky, dezinfekce, odstupy). Není třeba se prokazovat testem či očkováním (např. při návštěvě kadeřníka či fitness studia).
 • Restaurace, kavárny a další gastronomické provozy mohou mít otevřeny vnitřní i vnější prostory.
 • Ruší se omezení počtu hostů u jednoho stolu. Ve vnitřních prostorách ale trvá i nadále registrace kontaktů. Stoly musí být od sebe vzdáleny alespoň 1,5 m venku i uvnitř.
 • Diskotéky a taneční kluby mohou otevřít za podmínky, že budou navštěvovány pouze osobami s platným Covid certifikátem, tj. prokáží se negativním testem, očkováním či proděláním nemoci Covid.
 • Soukromé setkávání je možné v počtu 50 osob venku, 30 osob uvnitř.
 • Otevřít mohou i termální lázně a wellness zařízení.
 • Veřejně přístupné jsou vnitřní prostory ZOO či botanických zahrad.

Doprava

Doprava

 • Mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem na jedné straně a Českou republikou na straně druhé je možno cestovat s využitím soukromé nebo veřejné dopravy (letecké, železniční a autobusové).
 • Přepravní (letecké, autobusové, železniční) společnosti mohou mít vlastní firemní pravidla k ochraně svého personálu a dalších cestujících, včetně příp. vyžadování negativního testu.
 • Je třeba výslovně žádat pravidla cestovních společností, nikoliv cílového státu.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.
Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek