Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Tádžikistán

2. červenec 2020, aktualizováno 18. 10. 2021 (08:51)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Možnost turistických cest.

VAROVÁNÍ:  v souvislosti s odchodem jednotek NATO z Afghánistánu se zhoršuje bezpečnostní situace na afghánsko-tádžické hranici. V afghánských provinciích sousedících s Tádžikistánem probíhají boje mezi vládními vojsky a Tálibánem. Velvyslanectví České republiky v Taškentu důrazně nedoporučuje cestovat do horských oblastí na tádžicko-afghánském pomezí. V souvislosti možnou další eskalaci napětí v oblasti Velvyslanectví České republiky v Taškentu doporučuje zvážit a odložit jakoukoliv turistickou cestu do Tádžikistánu.

Výjimky pro očkované (ev. využití EU Digital Green Pass po jeho přijetí na úrovni EU). Zatím nejsou uplatňovány.

Nutno předložit negativní PCR test, který není starší 72 hodin. V případě absence PCR testu je nutné podrobit se PCR testu na hranici. Klient je následně umístěn do 14-denní státní karantény. Pozn.: negativní PCR test, který není starší 72 hodin, nutno předložit i při odletu z Tádžikistánu.

 Platí zde povinná registrace. Ubytování v hotelu – za cestujícího provede registraci bezplatně hotel (doporučujeme explicitně vyžádat provedení registrace a požadovat potvrzení). Ubytování v soukromém ubytovacím zařízení – do 3 dnů po překročení hranic Tádžikistánu je nutné nahlásit se na místním oddělení policie (tzv. OVIR).

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Povinnost nosit roušky na veřejnosti i v MHD.
Doprava

Doprava

Pozemní hranice se sousedními zeměmi: uzavřeny (kromě Uzbekistánu); s Kyrgyzstánem otevřena pouze pro cargo; v souvislosti s odchodem jednotek NATO z Afghánistánu panuje na tádžicko-afghánském pomezí zvýšené napětí.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek