Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Tádžikistán

2. červenec 2020, aktualizováno 11. 7. 2021 (21:16)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Možnost turistických cest.

Nutno předložit negativní PCR test, který není starší 72 hodin. V případě absence PCR testu je nutné podrobit se PCR testu na hranici. Klient je následně umístěn do 14-denní státní karantény. Pozn.: negativní PCR test, který není starší 72 hodin, nutno předložit i při odletu z Tádžikistánu.

 Platí zde povinná registrace. Ubytování v hotelu – za cestujícího provede registraci bezplatně hotel (doporučujeme explicitně vyžádat provedení registrace a požadovat potvrzení). Ubytování v soukromém ubytovacím zařízení – do 3 dnů po překročení hranic Tádžikistánu je nutné nahlásit se na místním oddělení policie (tzv. OVIR).

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Povinnost nosit roušky na veřejnosti i v MHD.
Doprava

Doprava

Pozemní hranice se sousedními zeměmi: uzavřeny (kromě Uzbekistánu); s Kyrgyzstánem otevřena pouze pro cargo.

MHD funguje bez omezení.

Letecké spojení z/do funguje například přes Dušanbe a Dubaj.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek