Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Tchaj-wan

4. červen 2020, aktualizováno 14. 4. 2021 (14:22)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Bezvízový vstup na Tchaj-wan není aktuálně možný. Krátkodobá víza jsou udělována výjimečně (ne pro účel turistiky). Standardně je vstup umožněn pouze rezidentům - držitelům pobytového oprávnění na Tchaj-wanu. Všichni, kdo vstoupí na Tchaj-wan, musí absolvovat přísnou karanténu.

Všichni cestující přilétající na Tchaj-wan nebo tranzitující přes tchajwanské letiště bez ohledu na státní příslušnost nebo účel cesty (studijní, pracovní, diplomatické nebo úřední záležitosti nebo jiné) povinni předložit osvědčení o negativním výsledku testu COVID-19 RT-PCR, které nebude starší tří pracovních dní před nástupem do letadla. Osvědčení o negativním výsledku testu COVID-19 RT-PCR musí být vystaveno zdravotnickým zařízením, které je považováno za kvalifikované místní vládou v místě odletu cestujícího. V zásadě musí být takové osvědčení vyhotoveno v angličtině, čínštině, nebo čínštině i angličtině (dvojjazyčná verze).

Po příletu musí podstoupit 14denní karanténu a dodržet další příslušná opatření. (Cestující jsou povinni učinit čestné prohlášení s uvedením místa jejich plánované 14denní domácí karantény na Tchaj-wanu - bude prováděno v karanténním hotelu nebo v domě s jednou osobou na bydliště.) Tchajwanské úřady zároveň nabádají všechny cestující, aby před odletem zaregistrovali své mobilní zařízení do systému Quarantine System for Entry  

Možnost tranzitu na území Tchaj-wanu pro cizince, kteří nedisponují tchajwanským pobytovým oprávněním (ARC). Před nástupem na let na Tchaj-wan jsou cestující povinni předložit osvědčení o negativním výsledku testu COVID-19 RT-PCR, které nebude starší tří pracovních dní před nástupem do letadla.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty.

Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Lidé musí nosit obličejové masky na následujících typech veřejných míst: zdravotnická zařízení, veřejná doprava, prodejní místa, vzdělávací zařízení, sportovní a výstavní místa, místa určená k zábavě, náboženská místa a místa pro bohoslužby a kanceláře.

Doprava

Doprava

  • Možnost tranzitu na území Tchaj-wanu pro cizince, kteří nedisponují tchajwanským pobytovým oprávněním (ARC). Před nástupem na let na Tchaj-wan jsou cestující povinni předložit osvědčení o negativním výsledku testu COVID-19 RT-PCR, které nebude starší tří pracovních dní před nástupem do letadla.
  • Tranzity jsou povoleny na mezinárodním letišti Taoyuan. Osoby musí dodržovat opatření k prevenci nemocí stanovená ministerstvem dopravy a komunikací (MOTC). Tranzitní cestující musí přijet a opustit Tchaj-wan na letech provozovaných stejnou skupinou leteckých společností a doba jejich mezipřistání nesmí překročit osm hodin.
  • Veřejná doprava v rámci Tchaj-wanu funguje vzhledem k dlouhodobě vynikající epidemiologické situaci bez omezení. 
  • Letecká spojení s Evropou jsou zachována v omezeném režimu.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
článek

30 / 3 / 2021

Vystavení certifikátů vztahujících se k onemocnění COVID-19

V našich centrech Očkování a cestovní medicíny máte možnost nechat si vystavit několik typů certifikátu (v českém,...

Celý článek
aktualita

23 / 3 / 2021

Očkování proti covid-19 - nejčasTější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi k očkování proti onemocnění COVID-19.

Celý článek