Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Tunisko

9. červen 2020, aktualizováno 26. 7. 2021 (14:27)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Nové Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 5. července 2021 od 00:00 hod. do dne 31. července 2021 do 23:59 hod. důrazně nedoporučuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Pro vstup do Tuniska platí následující podmínky :

Všichni cestující do Tuniska starší 12 let včetně očkovaných osob musí předložit negativní PCR test obsahující QR kód nebo vydaný zdravotním zařízením, který není starší 72 hodin před zahájením cesty. Musí taktéž vyplnit online formulář https://app.e7mi.tn/, kde se zavazují strávit povinnou 7-denní karanténu v hotelu nebo v místě bydliště. Povinný druhý PCR test se absolvuje 5 - 7 den po příletu na území Tuniska.

Prozatím nebylo specifikováno, zda očkované osoby jsou povinny též absolvovat karanténu. 

Turisté (nerezidenti), kteří do Tuniska cestují v rámci organizované turistiky charterovýmí lety nebo pravidelnými linkami, na kterých má cestovní kancelář svůj blok sedadel jsou povinni neoddělovat se po celou dobu od organizovaného zájezdu počínaje příletem do Tuniska, transferem do hotelu a pobytu v interiéru a exteriéru hotelového zařízení a striktně dodržovat tuniský Sanitární turistický protokol anti covid-19. Pro tyto turisty neplatí povinnost absolvovat po 5 dnech další PCR test.

Při příletu do země budou náhodně vybraným cestujícím prováděny rychlotesty přímo na letišti. V případě pozitivního výsledku bude cestující umístěn do příslušného karantenního zařízení.

Povinnost vyplnit a následně vytisknout online zdravotní příletový formulář https://app.e7mi.tn/ má každý cestující je před vstupem do Tuniska. Formulář je k dispozici i jako aplikace v mobilním telefonu.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd a to vyplněním Příjezdového formuláře. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.. 

Opatření

Opatření

  • Platí zákaz nočního vycházení od 22:00 h do 5:00 h, může se lišit podle regionů.

  • Zákaz shromažďování.
  • Platí povinnost nošení roušky.
Doprava

Doprava

  • Ve městech funguje veřejná doprava - autobusy, taxi.
  • Meziměstsky je možné cestovat taxíky, autobusy a louážemi (malé autobusy pro meziměstskou dopravu).
  • Je možné si pronajmout osobní vozidlo.
  • Doprava mezi guvernoráty je povolena, nicméně jednotlivé guvernoráty nebo okresy mohou být přechodně z důvodu pandemické situace uzavřeny.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek