Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Tunisko

9. červen 2020, aktualizováno 19. 10. 2021 (11:08)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Všichni individuální cestující do Tuniska starší 12 let včetně očkovaných osob musí předložit negativní PCR test obsahující QR kód nebo vydaný zdravotním zařízením, který není starší 72 hodin před zahájením cesty. Musí taktéž vyplnit online formulář https://app.e7mi.tn/, kde se zavazují strávit povinnou 10-denní karanténu na vlastní náklady v hotelu k tomuto účelu určeném. Rezervaci hotelu musí cestující předložit již při nástupu do letadla. Tyto osoby musí podstoupit mezi 7. a 10. dnem pobytu další PCR test. Pokud bude výsledek negativní, mohou karanténu ukončit.

Plně očkované osoby cestující individuálně mají povinnost podrobit se 10-denní samoizolaci v místě pobytu v Tunisku. Tato 10-denní domácí samoizolace platí též pro děti do 18 let, které cestují samy nebo jsou doprovázeny dospělou očkovanou osobou.

Turisté, kteří do Tuniska cestují v rámci organizované turistiky, musí taktéž předložit negativní PCR test, nicméně nemusí dodržet povinnou karanténu v případě, že se nebudou oddělovat od organizovaného zájezdu po celou dobu jeho trvání počínaje příletem do Tuniska, transferem do hotelu a pobytu v interiéru a exteriéru hotelového zařízení, a striktně dodržovat tuniský Sanitární turistický protokol anti covid-19. Závazek neoddělovat se od zájezdu je v podstatě náhradou karantény. 

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd a to vyplněním Příjezdového formuláře. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.. 

Opatření

Opatření

  • Platí zákaz nočního vycházení od 00:00 h do 5:00 h, může se lišit podle regionů.

  • Zákaz shromažďování.
  • Platí povinnost nošení roušky.
Doprava

Doprava

  • Ve městech funguje veřejná doprava - autobusy, taxi.
  • Meziměstsky je možné cestovat taxíky, autobusy a louážemi (malé autobusy pro meziměstskou dopravu).
  • Je možné si pronajmout osobní vozidlo.
  • Doprava mezi guvernoráty je povolena, nicméně jednotlivé guvernoráty nebo okresy mohou být přechodně z důvodu pandemické situace uzavřeny.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek