Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Turecko

10. červen 2020, aktualizováno 26. 7. 2021 (15:42)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Turistické cesty jsou možné.

Je vyžadován negativní test PCR, ale tento lze nahradit jiným způsobem, jako je například doklad o dokončeném očkování či prodělané nemoci (zotavení) COVID-19.

Nutno vyplnit formulář https://register.health.gov.tr/#

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Kvůli vysokému riziku šíření epidemie bude pokračovat uzavření kaváren s vodními dýmkami a provozování vodních dýmek nebude povoleno v žádném zařícení, včetně ubytovacích, otevření kin a divadel.
  • Limit počtu hostů nebude limitován za předpokladu dodržování vzdálenosti mezi stoly a židlemi při dodržování principů epidemického managementu.
  • Hraní her ve tradičních tureckých kavárnách je povoleno.
  • Otevírací doba zařízení bude určena na základě platných licencí (živé) hudební produkce bude povolena do 24:00.
  • Omezení pro parky, zahrady, kempoviště, piknikové a rekreační oblasti je zrušeno při dodržování principů epidemického managementu.

Doprava

Doprava

  • Pro podmínky dopravy mezi městy soukromými osobními vozy je nutno se informovat u příslušných tureckých úřadů.
  • Počet přepravovaných osob v autobusech a minibusech musí umožnit pravidlo osobního odstupu.

  • Odbavení letů podléhá různým opatřením/regulacím jako je mj. kontrola teploty, vstup s platným lístkem či fyzický odstup.
  • Cestující jsou povinni nosit obličejovou masku při pobytu na letišti a zároveň během letu a během užití jakéhokoliv prostředku veřejné dopravy.
  • O specifických podmínkách se informujte přímo u dopravce.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek