Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Uganda

4. červen 2020, aktualizováno 15. 7. 2021 (15:31)

Vstup a návrat: Vstup není možný. Návrat za podmínek definovaných níže.

Podmínky vstupu: Vstup na Tchaj-wan je povolen pouze rezidentům (držitelé tzv. ARC - Alien Resident Certificate), na které se vztahuje povinnost karantény (vizte níže), a dále ze závažných humanitárních důvodů.

Podmínky pro návrat do ČR:  Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

  • V zemi byl zaveden zákaz vycházení mezi 19:00 a 6:00.
  • Bylo zavedeno povinné nošení roušek na veřejnosti pro osoby starší 6 let. 
  • Hotely a restaurace mohou být v provozu, pokud dodržují přísné hygienické předpisy a zachovávání rozestupů.
  • Trhy (pokud neprodávají potraviny) uzavřeny. Obchody v maloobchodní síti otevřeny pouze do 19 hodin.
  • Obchodní centra, kostely, mešity a sportovní zařízení včetně posiloven uzavřena, stejně tak bary a herny.
Doprava

Doprava

  • V letištním terminálu je povinné nošení roušek a dodržování social distancing. 
  • S platností od 19. 6. je zcela zakázána veřejná i soukromá doprava, a to s výjimkou vozidel zajišťujících nezbytné služby a nákladní dopravu a registrovaných turistických aut; ty musí cestovat nejpřímější trasou do místa svého určení.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek