Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Uganda

4. červen 2020, aktualizováno 11. 10. 2021 (14:58)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Od cestujících je požadováno potvrzení o negativním PCR testu na covid-19, vzorek nesmí být odebrán více než 72 hodin před odletem. Letecké společnosti nesmí povolit nástup do letadla mířícího do Ugandy žádnému cestujícímu bez potvrzení o testu, není výjimka pro očkované osoby. Testy musí být provedeny zdravotnickým zařízením, které je akreditováno vládou země, ve které se test provádí. 

Cestující přijíždějící z některých zemí jsou povinni se ihned po příletu podrobit RT-PCR testu; mezi tyto země patří Indie, USA, Velká Británie, Spojené arabské emiráty, Turecko, JAR, Etiopie, Keňa, Jižní Súdán a Tanzanie. Dobu do obdržení výsledku testu má cestující strávit v karanténě / izolaci na místě, kde probíhá testování (asi 5 - 10 km od letiště) nebo v karanténním hotelu. Poplatek za provedení testu by neměl být vyšší než 65 USD. Nicméně plně očkovaní cestující z těchto zemí (kromě Indie), kteří neprojevují symptomy covid-19, nejsou povinni podstoupit test po příletu (nařízení nespecifikuje očkovací látku ani zemi vydání očkovacího certifikátu). 

Děti do 3 let jsou osvobozeny od povinnosti předkládat potvrzení o negativním testu, pokud je doprovází dospělý, který dané potvrzení má.

Podmínky odletu: Od cestujících je vždy požadováno potvrzení o negativním testu na covid-19 (pouze RT-PCR) ne starší 72 hodin od odběru vzorku.

Tento požadavek je povinný pro všechny odlétající cestující z Ugandy, i když to cílová země nevyžaduje. Testy COVID-19 pro odlétající cestující musí být provedeny v akreditované laboratoři nebo na odběrovém místě schváleném Ministerstvem zdravotnictví Ugandy. 

Podmínky pro návrat do ČR:  Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covidu-19.

Opatření

Opatření

  • V zemi byl zaveden zákaz vycházení mezi 19:00 a 6:00.
  • Bylo zavedeno povinné nošení roušek na veřejnosti pro osoby starší 6 let. 
  • Hotely a restaurace mohou být v provozu, pokud dodržují přísné hygienické předpisy a zachovávání rozestupů.
  • Trhy (pokud neprodávají potraviny) uzavřeny. Obchody v maloobchodní síti otevřeny pouze do 19 hodin.
  • Obchodní centra, kostely, mešity a sportovní zařízení včetně posiloven uzavřena, stejně tak bary a herny.
Doprava

Doprava

  • V letištním terminálu je povinné nošení roušek a dodržování social distancing. 
  • Je zcela zakázána veřejná i soukromá doprava, a to s výjimkou vozidel zajišťujících nezbytné služby a nákladní dopravu a registrovaných turistických aut; ty musí cestovat nejpřímější trasou do místa svého určení.
Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek