Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Velká Británie

29. květen 2020, aktualizováno 23. 7. 2021 (15:23)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: 

platí povinnost prokázat se PŘED odjezdem/odletem do Anglie negativním testem na koronavirus, ne starším než 3 dny. (Uznávaným druhem testu jsou PCR test, antigenní (LF) a LAMP, ovšem testy musejí splňovat stanovené parametry účinnosti. Je povinností mít o takovém testu certifikát vydaný v angličtině, francouzštině či španělštině.)

Cestující také musejí vyplnit příjezdový formulář (nejdříve 48 hod. před příjezdem do UK). Bez ohledu na negativní před-odletový test po příjezdu do UK i nadále platí pro cestující povinná (domácí) karanténa v délce 10 dní. Cestující do Anglie ze zemí na oranžovém (ČR) a červeném seznamu, musí dále absolvovat testy na COVID-19 ve 2. a 8. dni karantény navíc k již požadovaným předletovým testům.

Skotsko, Severní Irsko a Wales postupují v oblastech veřejného zdraví samostatně. 

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace.

Opatření

Opatření

  • Všem cestujícím je důrazně doporučeno přicestovat pouze v nejnutnějších případech, opětovně upozorňujeme, že je nutné splnit veškeré podmínky pro vstup na území Velké Británie a dodržovat platná karanténní opatření.
Doprava

Doprava

  • Pozemní nákladní přeprava i pozemní přeprava osob (občanů EU) je umožněna a to jak mezi trajektovými terminály v Doveru a Calais, tak na železniční lince Folkestone-Calais.
  • Pro pozemní a letecký tranzit přes Velkou Británii neplatí povinnost absolvovat karanténu ani testování se 2. a 8.den.
  • Komerční autobusová přeprava je v tuto chvíli zastavena vzhledem k znemožněnému tranzitu přes Německo.

Očkování

Očkování


Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek