Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Zambie

30. červen 2020, aktualizováno 15. 7. 2021 (15:32)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Zambie umožňuje všechny typy cest.

POZOR: Dle mimořádného opatření Vlády ČR s účinností ode dne 26. února 2021 do 31. července 2021 se nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2. To neplatí pro občany těchto zemí a pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Cestující se na příjezdu musí prokázat negativním výsledkem PCR testu na přítomnost onemocnění COVID-19 ne starším než 72 hodin před zahájením cesty. Karanténa, ani izolace nejsou nařízeny pro většinu cestujících.

Výjimkou jsou pasažéři přilétající ze zemí, které figurují na seznamu rizikových států (ke dni 16. června 2021 jsou na seznamu Argentina, Kolumbie, Chile, Brazílie, Nizozemí, Belgie, Indie, Peru, Írán, Turecko, Irák, Španělsko a Tunisko ). Cestující přilétající z těchto zemí se musí na letišti na vlastní náklady podrobit dodatečnému PCR testu a následně se musí izolovat v určeném hotelu či v soukromí po dobu 14 dní. 

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

Cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h. před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě. Cestující musí disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky a mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s extrémním rizikem nákazy povinny se nejdříve 10 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. 

Opatření

Opatření

  • Fungují restaurace, kina, posilovny, obchody i turistická infrastruktura. 
  •  Povinnost nošení roušek, časté dezinfekce rukou, omezení pro max. počet účastníků veřejné akce. 
  • Omezena otevírací doba barů. 

Doprava

Doprava

  • Hranice otevřeny včetně mezinárodních letišť v Lusace, Livingstonu a Ndole.
  • Pravidelné spojení Ethiopian Airlines do Addis Abeby, Emirates do Dubaje, Kenyan Airways do Nairobi, Airlink či ProFlight do Johannesburgu a RwandaAir do Kigali.
  • Důrazně upozorňujeme, že Zambii na své seznamy zemí s extrémním rizikem nákazy mutacemi viru COVID-19 umístily také další státy (např. Německo či Velká Británie) a pro cestující ze Zambie a ostatních zemí jižní Afriky mohou při vstupu či tranzitu v těchto zemích platit dodatečná pravidla.
  • Doporučujeme proto před cestou zkontrolovat pravidla nejen cílové země, ale také tranzitních zemí a samotných aerolinií, protože tyto se mohou mezi sebou významně lišit.
  • Vnitrostátní doprava funguje bez omezení.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek