Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Zimbabwe

30. červen 2020, aktualizováno 15. 7. 2021 (15:32)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Zimbabwe umožňuje všechny typy cest.

POZOR: Dle mimořádného opatření Vlády ČR s účinností ode dne 26. února 2021 od 00:00 hod. do 31. července 2021 se nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 (Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrická republika, Keňa, Lesotho, Malawi, Mosambik, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe). To neplatí pro občany těchto zemí a pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Cestující se na příjezdu musí prokázat negativním výsledkem PCR testu na přítomnost onemocnění COVID-19 ne starším než 48hodin před zahájením cesty. Oficiálně nebyly oznámeny žádné výjimky pro cestující děti. Cestující z Nepálu, Indie a Bangladéše musí na příletu strpět dodatečný test. Cestující se musí po vstupu do země podrobit desetidenní izolaci v soukromí či na své náklady v hotelu.

Pro tranzit neexistují zvláštní podmínky.

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

Cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě. Cestující musí disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky a mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s extrémním rizikem nákazy povinny se nejdříve 10 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. 

Opatření

Opatření

 • V Zimbabwe byl vyhlášen časově neomezený lockdown, který byl po částečném rozvolnění opět zpřísněn s nástupcem třetí vlny pandemie.
 • Platí zákaz všech hromadných akcí s výjimkou pohřbů (maximální počet účastníků stanoven na 30).
 • Základní služby, jako jsou nemocnice, lékárny a supermarkety jsou otevřeny od 8:00 do 18:00, restaurace smějí podávat pouze jídlo s sebou (hotelové restaurace smějí obsloužit ubytované hosty do 22:00).
 • Mezi 22:00 a 5:30 platí zákaz vycházení.
 • Každý na veřejném prostranství musí dodržovat sociální distancování nejméně jeden metr a nosit ochranu dýchacích cest.
 • Bary a noční kluby jsou zavřené.
 • Turistická infrastruktura funguje.
Doprava

Doprava

 • Mezinárodní letiště jsou otevřena.
 • Letecké spojení Ethiopian Airlines a Emirates. Důrazně upozorňujeme, že Zimbabwe na své seznamy zemí s vysokým rizikem nákazy mutacemi viru COVID-19 umístily také další státy (např. Německo či Velká Británie) a pro cestující ze Zimbabwe a ostatních zemí jižní Afriky platí dodatečná pravidla pro cesty včetně tranzitu.

 • Doporučujeme proto před cestou zkontrolovat pravidla nejen cílové země, ale také tranzitních zemí a samotných aerolinií, protože tyto se mohou mezi sebou významně lišit. 

 • Pro odlet / odjezd ze Zimbabwe musíte absolvovat test COVID ‑ 19 PCR.

 • Vnitrostátní doprava omezena, nutné mít u sebe doklady prokazující účel cesty.
 • Konkrétní oblasti mohou být uzavřeny, případně mohou být určena přísnější pravidla. 

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

19 / 7 / 2021

BULHARSKO PODMÍNKY PRO DOVOLENOU

Plánujete cestu do Bulharska? Ode dne 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR)...

Celý článek
článek

29 / 6 / 2021

Řecko podmínky pro dovolenou

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form. ...

Celý článek